Fant 18 forhandlere.

Kryss av for de forhandlerne du ønsker å ta kontakt med for et tilbud. Ved å krysse av for flere kan du sende én felles melding til de du har valgt ut.

Keli AS

Vestre Toten vei 47, 2816 Gjøvik

Tlf: 61 17 70 00

Mobil: 95 08 78 88

E-post: post@billigvarme.no

Nett: billigvarme.no

Arbeidsområde: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe
Luft-til-vann-varmepumpe
Ventilasjons- og avtrekks-varmepumpe

Vis mer info
Luster Energiverk AS

Gaupnegrandane, 6868 Gaupne

Tlf: 57 68 29 00

E-post: firmapost@lusterenergiverk.no

Nett: lusterenergiverk.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe

Vis mer info
ComfortService AS

Sagøyra, 6983 Kvammen

Mobil: 90 63 28 18

E-post: ole.andreas@comfortservice.no

Nett: comfortservice.no/

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe

Vis mer info
Olav Grevstad AS

Heiane 2B, 5131 Nyborg

Tlf: 55 54 69 80

Mobil: 97 10 89 20

E-post: post@olavgrevstad.no

Nett: olavgrevstad.no

Arbeidsområde: Hordaland, Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-vann-varmepumpe
Væske-til-vann-varmepumpe

Vis mer info
Egset Ventilasjon AS

Morkafura 8, 6105 Volda

Tlf: 70 05 30 48

Mobil: 95 20 79 19

E-post: kontor@egset.no

Nett: egset.no

Arbeidsområde: Møre og Romsdal, Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe
Ventilasjons- og avtrekks-varmepumpe

Vis mer info
Leif Lote AS

Sørstrandsvegen 43, 6821 Sandane

Tlf: 57 86 54 22

Mobil: 97 03 43 90

E-post: steve@leifloteas.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe
Ventilasjons- og avtrekks-varmepumpe

Vis mer info
Skår VVS AS

Sletteland, 6963 Dale i sunnfjord

Tlf: 57 73 63 40

Mobil: 91 71 63 05

E-post: post@skaar-vvs.no

Nett: skaar-vvs.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe
Luft-til-vann-varmepumpe
Væske-til-vann-varmepumpe
Ventilasjons- og avtrekks-varmepumpe

Vis mer info
Klimatekk AS

Strandavegen 7, 6900 Florø

Tlf: 57 74 30 10

Mobil: 40 03 68 71

E-post: tor-helge@klimatekk.no

Nett: klimatekk.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe
Luft-til-vann-varmepumpe
Væske-til-vann-varmepumpe
Ventilasjons- og avtrekks-varmepumpe

Vis mer info
Brekke Energi og Kraft

Tverrgata 4, 6770 Nordfjordeid

Tlf: 57 86 11 99

Mobil: 47 41 77 45

E-post: beok@online.no

Nett: beok.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe
Luft-til-vann-varmepumpe
Væske-til-vann-varmepumpe

Vis mer info
Sogn Tavle og Datamontering AS

Riverdalen 2, 6863 Leikanger

Tlf: 57 65 19 30

Mobil: 90 88 12 88

E-post: nol@sogntavle.no

Nett: sogntavle.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe

Vis mer info
Erling Røysum AS

Lundevegen 2, 6861 Leikanger

Tlf: 57 65 32 08

E-post: roeysuas@online.no

Nett: erlingroysum.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe

Vis mer info
Total Service Kviven AS

Gausemel, 6763 Hornindal

Tlf: 40 62 05 56

Mobil: 40 62 05 56

E-post: kai@t-s-k.no

Nett: t-s-k.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe

Vis mer info
Firda Elektro AS

Nordstrandsveien 17, 6821 Sandane

Tlf: 57 86 87 70

Mobil: 95 79 15 00

E-post: post@firda-elektro.no

Nett: firda-elektro.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe
Ventilasjons- og avtrekks-varmepumpe

Vis mer info
Sunnfjord Energi AS

Firdavegen 5, 6801 Førde

Tlf: 57 72 23 00

Mobil: 99 29 78 68

E-post: firmapost@sunnfjordenergi.no

Nett: sunnfjordenergi.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe

Vis mer info
Fagmiljø AS

Firdavegen 20, 6800 Førde

Tlf: 57 72 10 60

Mobil: 90 20 01 95

E-post: post@fagmiljo.no

Nett: fagmiljo.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe
Luft-til-vann-varmepumpe

Vis mer info
Keli AS avd. Kløfta

Trondheimsvegen 84, 2040 Kløfta

Tlf: 63 98 66 77

Mobil: 95 08 78 88

E-post: post@billigvarme.no

Nett: billigvarme.no

Arbeidsområde: Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe
Luft-til-vann-varmepumpe
Ventilasjons- og avtrekks-varmepumpe
Tappevannsvarmepumpe

Vis mer info
Fjordane Varmepumpeservice AS

Mårvegen 3, 6973 Sande

Tlf: 94 80 22 98

Mobil: 94 80 22 98

E-post: thomas.grepstad@gmail.com

Nett: fjordanevarmepumpeservice.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe
Luft-til-vann-varmepumpe
Væske-til-vann-varmepumpe
Ventilasjons- og avtrekks-varmepumpe

Vis mer info
Eriksen Salg og Montering

Hornnesvegen 35, 6800 Førde

Tlf: 47 32 85 96

E-post: dag@salgogmontering.no

Nett: salgogmontering.no

Arbeidsområde: Sogn og fjordane

Leverer:
Luft-til-luft-varmepumpe
Luft-til-vann-varmepumpe

Vis mer info