Luft-til-luft-varmepumpe

En luft-til-luft-varmepumpe henter energi fra uteluften og bruker den til å varme opp luften inne.

En luft-til-luft-varmepumpe kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus, og du får i løpet av et år normalt igjen to til tre ganger så mye varme som den strømmen du tilfører. En generell regel er at jo lengre fyringssesong du har, desto mer gunstig er en luft-til-luft-varmepumpe.

De fleste luft-til-luft-varmepumpene tilpasset nordisk klima kan hente ut energi fra uteluften helt ned mot -25 °C. Felles for alle varmepumpetyper som henter energien fra uteluften, er at varmeeffekten blir gradvis dårligere når utetemperaturen synker. Innedelen sprer varmen i boligen ved hjelp av en vifte. En åpen romløsning vil gi den beste effekten av varmen fra luft-til-luft-varmepumpen. Hvor mye av boligen som kan dekkes av en luft-til-luft varmepumpe vil avhenge av hvor stort huset er, hvor godt isolert det er og antall etasjer og avstengte rom. Elektrisk oppvarming eller vedfyring kan være nødvendig i tillegg til luft-til-luft-varmepumpen.

Luft-til-luft-varmepumper har en forventet levetid på 12 til 15 år, forutsatt at den blir korrekt installert og får utført nødvendig vedlikehold gjennom levetiden. Investeringen er ofte nedbetalt i løpet av 3 til 6 år. Etter det får du netto besparelse som tilsier at du kan spare flere tusen kroner i året.

Luft-til-luft-varmepumpe

Fordeler

  • Sørger for jevn varme og filtrerer vekk støv og partikler. Dermed får du et bedre inneklima enn med fyring med ved eller elektriske panelovner.
  • Kan brukes til kjøling om sommeren.
  • Monteringen krever kun små inngrep i huset og kan installeres i de fleste boliger.
  • Investeringskostnadene er moderate.
  • Varmekilden, som er uteluft, er tilgjengelig overalt.
  • Varmepumpen har avansert tids- og termostatstyring.

Ulemper

  • Avgir mindre varme i de periodene du trenger det mest. Selv om de fleste varmepumpemodeller virker helt ned mot -25 °C, må du ha en oppvarmingskilde i tillegg på de kaldeste dagene.
  • Ved temperaturer lavere enn 2–5°C vil varmepumpen foreta automatisk avriming for å fjerne eventuell is på utedelen for å sikre optimalt varmeopptak. Ved avriming vil anleggets varmefaktor reduseres.
  • Fuktig og saltholdig luft ute kan forkorte levetiden til utedelen.
  • Varmepumpen avgir noe lyd både ute og inne. Velg en stillegående modell og plasser varmepumpen med noe avstand til de områdene der du oppholder deg mye.

Plassering

En luft-til-luft-varmepumpe består av én inne- og én utedel som er koblet sammen med arbeidsmedierør og elektrisk kabel i tillegg til en kondensvannslange fra innedelen. Alle rør og ledninger blir vanligvis samlet og skjult i kanaler som festes på husets kledning.

Innedel

Varmepumpen er en punktoppvarmingskilde og varmen fordeler seg best i boliger med en åpen planløsning. Selv om innedelen er stillegående, bør du tenke grundig gjennom hvor den skal plasseres med hensyn til både varmefordeling og støy. Installatøren kan hjelpe deg med å finne beste plassering. Det finnes både vegg- og gulvmodeller. Det vanligste er veggmonterte varmepumper, men en gulvmodell kan være smart om du ikke ønsker å ha varmepumpen høyt på veggen. Gulvmodeller er normalt enda mer stillegående enn veggmodeller. Det finnes også noen modeller med flere innedeler koblet mot én utedel. Disse har gjerne betegnelsen multisplitt.

Utedel

Riktig plassering av utedelen er vesentlig for problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Utedelen lager vibrasjonsstøy og bør derfor ikke festes til husets kledning, men plasseres på et bakkestativ eller festes til grunnmuren. Det er også viktig at det monteres vibrasjonsdempere. Utedelen bør plasseres minst en halvmeter opp fra bakken slik at det ikke blir problemer med isdannelse fra avriming og snødekke om vinteren. Utedelen produserer mye vann når den avrimer, sørg for god drenering bort fra husets grunnmur. Det er en fordel å skjerme utedelen mot nedbør og vind med for eksempel et lite tak eller et riktig utformet varmepumpehus. Det er viktig å ikke å redusere lufttilstrømningen til utedelen da dette vil redusere varmeeffekt og besparelse. Plasser ikke utedelen tett mot naboen eller et sted du ikke vil bli forstyrret av støy.

Installasjon av en luft-til-luft-varmepumpe

Installasjon

Varmepumpeteknikk er et spesialfelt med krav til høy kompetanse. Installatører må kjenne produktet godt for å kunne utføre korrekt installasjon og service. Installasjon av alle typer luft-til-luft-varmepumper er regulert av f-gass forordningen. Dette innebærer at installatøren må være f-gass sertifisert og firmaet f-gass-godkjent. Etter at f-gass forordningen ble innført i 2013 er selvmontering ikke lov. Varmepumper skal kobles til en jordet kurs med jordfeilbryter. Seriøse varmepumpeleverandører samarbeider med elektroinstallatører og får installert jordet uttak der dette ikke finnes.

Lyd og støy

Fra varmepumpens inne- og utedel vil det være noe lyd. Dette vil i utgangspunktet ikke være sjenerende om du finner en hensiktsmessig plassering. Du bør for eksempel unngå å plassere varmepumpens utedel nært soveromsvinduet eller inntil naboens bolig. Hvis du bor i rekkehus eller leilighet, bør du være ekstra oppmerksom på plassering av utedelen. Informasjon om lydnivåer i desibel (dB) finner du på energimerket til varmepumpen og i den tekniske dokumentasjonen for produktet. Om du er opptatt av å unngå støy, bør du velge en modell med lavest mulig lydnivå. En forskjell på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 5–6 dB vil være tydelig.

Kjøling

En luft-til-luft-varmepumpe kan også kjøle ned boligen gjennom at varmepumpeprosessen reverseres. Ved kjøling vil fuktighet i luften kondensere til vann i innedelen. Forsikre deg derfor om at det blir montert en kondensvannslange fra innedelen. Bruker du kjølefunksjonen for komfort, vil det årlige innsparingspotensialet i forhold til andre oppvarmingsløsninger bli noe mindre.

Normalt vil det gå med lite energi til kjøling av boligen fordi behovet begrenser seg til noen få timer på de varmeste dagene om sommeren. Dessuten er temperaturforskjellen som varmepumpen skal kompensere for mindre om sommeren enn om vinteren. Dette gjør kjøling med luft-til-luft-varmepumpe veldig effektivt.

Energi og miljø

Alle produkter som brukes til å varme opp rom er energiklassifisert, og dette skal være dokumentert med et energimerke på selve produktet. En varmepumpe vil ofte kunne oppnå energiklasse A+ til A+++, mens for eksempel panelovner gjerne oppnår energiklasse C.

Energimerket opplyser om varmepumpens energieffektivitet ved oppvarming og kjøling, lydeffektnivå inne og ute, samt nominell effekt i kW. Det er viktig å merke seg at energimerket for luft-til-luft-varmepumper har tre ulike klimasoner og at det oftest er energiklassen for middels klima som blir markedsført og vist i butikken.

Innsparingspotensialet med en luft-til-luft-varmepumpe

Energibesparelsen er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, installasjon og bruk av varmepumpen. Luft-til-luft-varmepumper koster normalt mellom 15 000 og 30 000 kroner, inkludert montering. Hvis boligen ikke har en egnet jordet kurs vil kostnader for elektrisk installasjon komme i tillegg.

 

Totalt energibehov

Andel til oppvarming
(55 %)

Energi-
besparelse*

Mulig
besparelse**

[kWh/år]

[kWh/år]

[kWh/år]

[kr/år]

15.000 kWh

8.250 kWh

2.900 kWh

kr 2.470

20.000 kWh

11.000 kWh

3.900 kWh

kr 3.320

25.000 kWh

13.750 kWh

4.800 kWh

kr 4.080

30.000 kWh

16.500 kWh

5.800 kWh

kr 4.930

35.000 kWh

19.250 kWh

6.700 kWh

kr 5.700

40.000 kWh

22.000 kWh

7.700 kWh

kr 6.550

* Luftvarmepumpen dekker 60 % av det totale oppvarmingsbehovet (forutsetter åpen planløsning). Det benyttes en gjennomsnittlig årsvarmefaktor (SCOP) for pumpen på 2,4. Varmefaktoren forteller hvor mange ganger mer varme som avgis i forhold til den elektrisiteten som tilføres. Jo høyere, desto bedre.
 
** Ved strømpris på 85 øre/kWh.
 
(kilde. Enova.no)

Sist oppdatert 01.11.2016.