Demontert oljetank utover i bakgård.
Ut med oljetank og oljefyr, inn med varmepumpe – da får du maksimal støtte fra Enova hvis du søker i tide.

Frist for maksimal Enova-støtte er 31.12.18

Det holder ikke å bytte ut oljefyr eller oljekamin og få inn varmepumpe i år – du må også registrere alt hos Enova før 31.12.2018 for å få maksimal støtte.

Maksimalt støttebeløp for å bytte ut oljefyr med varmepumpe er i år 55 000 kr. Støtten til å fjerne oljefyr og oljetank utgjør 20 000 kr av dette beløpet. Erstatter du oljekamin med luft-til-luft-varmepumpe, gir Enova 6 000 kr i støtte til å fjerne oljetank og oljekamin. 

Begge disse støttebeløpene for å fjerne fossil oppvarming halveres fra 2019, og fjernes i 2020. 

For å få 2018-støttebeløp krever Enova at 

  • fjerning av oljefyr og oljetank er gjennomført, 
  • ny varmeløsning er installert og 
  • alt er dokumentert med fakturaer og registrert i deres elektroniske søknadsportal innen 31.12.2018. 

Dessuten må arbeidet ha blitt gjennomført i løpet av de siste 18 månedene. 

Sist oppdatert 09.11.2018.