Demontert oljetank utover i bakgård.
Ut med oljetank og oljefyr, inn med varmepumpe – da får du maksimal støtte fra Enova hvis du søker i tide.

Frist for maksimal Enova-støtte var 31.12.18

Enova har halvert støtten til å fjerne oljefyr og oljetank til 10 000 kr. Denne støtten kan du få hvis du får gjort jobben og registrert alt hos Enova før 31.12.2019.

Maksimalt støttebeløp for å bytte ut oljefyr med varmepumpe var i fjor 55 000 kr. Støtten til å fjerne oljefyr og oljetank utgjorde 20 000 kr av dette beløpet. Erstatter du oljekamin med luft-til-luft-varmepumpe, ga Enova 6 000 kr i støtte til å fjerne oljetank og oljekamin. 

Nå er begge disse støttebeløpene for å fjerne fossil oppvarming halvert: 10 000 kr til å fjerne oljefyr og oljetank, 3000 kr til å fjerne oljetank og oljekamin. 

For å få 2019-støttebeløp krever Enova at 

  • fjerning av oljefyr og oljetank er gjennomført, 
  • ny varmeløsning er installert og 
  • alt er dokumentert med fakturaer og registrert i deres elektroniske søknadsportal innen 31.12.2019. 

Dessuten må arbeidet ha blitt gjennomført i løpet av de siste 18 månedene. 

Sist oppdatert 11.01.2019.