Støtten til bergvarmepumper halveres fra 1. juni 2019.

Halvert Enova-støtte fra 1. juni

Maksimal støtte for bergvarme-pumper blir 10 000 kr, for luft-til-vann- og avtrekksvarmepumper 5 000 kr.

I 2018 utbetalte Enova støtte til over 5000 varmepumper, om lag 50 % flere enn året før. Nå mener Enova at varmepumper kan klare seg med mindre støtte.
– Vi forventer en fortsatt positiv utvikling i kostnadene for varmeløsninger, og at disse etter hvert blir konkurransedyktige uten støtte, sier markedssjef Anna Barnwell i en pressemelding.

Bør oppdatere tilbud

Har du nylig fått installert eller planlegger du å installere varmepumpe for vannbåren varme i boligen din? Alt må være på plass og faktura registrert hos Enova før 1. juni 2019 for å få dagens støttesatser: 20 000 kr for bergvarme, 10 000 kr for luft-til-vann- og avtrekksvarmepumpe og 10 000 kr for energimåler. 

Rekker du ikke fristen, må du nøye deg med halverte støttesatser for varmepumpen, og i tillegg forsvinner ekstra støtte til energimåler.
– Bedrifter som har vist til eller regnet inn eksisterende støttesatser i sine tilbud, må oppdatere tilbudene hvis jobben ikke blir gjennomført i tide, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Reduserer flere støttesatser

Enova kutter i flere støttesatser for tiltak i boliger fra 1. juni:

  • Maksimal støtte til biokjel endres fra 25 000,- til 10 000,-
  • Maksimalt støttebeløp til balansert ventilasjon endres fra 20 000,- til 15 000,-

Støtte til energimålere forsvinner fra 1. juni, og det samme gjelder støtte til varmestyringssystem.

Samme støtte til å fjerne oljefyr og oljetank

Støtte til å fjerne oljefyr og oljetank samtidig med at du velger varmepumpe fortsetter ut 2019. Støttebeløpet er 10 000 kr.
Og du kan fortsatt få 5000 kr i støtte til akkumulatortank koblet til anlegg for romvarme.

 

Sist oppdatert 03.07.2019.