Støtte til varmepumper fra Enova

I januar 2015 lanserte Enova med sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. Gjennomfører du ett eller flere av 12 tiltak fra menyen, tar Enova en del av regningen.

Kutt energiregningene dine denne vinteren!

Hvis du er en av de mange som hadde høye utgifter til oppvarming sist vinter, så kan du spare store summer ved å installere varmepumpe.

Skift ut oljefyren med en varmepumpe!

Nesten 80 prosent av energien som brukes i en privatbolig går til romoppvarming og tappevann. Med høye priser på olje og parafin kan du redusere årlige energikostnader betydelig ved å bytte fra olje eller parafin til varmepumpe.  

Nye krav til installatører

Nye regler stiller strengere krav til de som installerer varmepumpe. Dette gjelder alle varmepumper uansett størrelse. Er den som installerer din varmepumpe F-gass sertifisert?

Syndiker innhold