Anbefalinger for å bytte ut oljefyr

Skal du bytte ut oljefyr med varmepumpe, er det viktig å sikre en god løsning. Be den som skal gjøre jobben om å følge anbefalinger fra Norsk Varmepumpeforening.

Mange tusen boligeiere kommer til å kvitte seg med oljefyr fram mot 2020. Varmepumper er et godt og populært alternativ, men det krever riktig kompetanse hos den som skal gjøre jobben. 
– Samtidig er det vanskelig for en boligeier å vurdere om et firma har denne kompetansen. Derfor har vi laget noen anbefalinger som gjør det lettere å etterspørre riktig løsning, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. 

Flere av anbefalingene er ganske tekniske, men du trenger ikke å forstå alt selv. Når du ber om tilbud på å bytte ut oljefyr, kan du spesifisere at du ønsker løsninger som følger disse anbefalingene. 
– Det gir økt trygghet for at du får et godt anlegg, sier Hagemoen. 

Varmepumpeforeningens anbefalinger for å erstatte oljefyr med varmepumpe 


Versjon 1.0 November 2018

A. Sørg for optimale forutsetninger for varmepumpa

  1. Varmebehov: Foreslå å senke varmebehovet i boligen når det er fornuftig – for eksempel ved å etterisolere kaldt loft eller skifte vinduer.
  2. Turtemperatur: Hvis nødvendig turtemperatur i anlegget er over 60 °C, bør du gjøre tiltak for å senke den. Et eksempel er å sette inn viftekonvektor. 
  3. Energibrønn: Anbefal en energibrønn som er dyp nok, og heller litt for dyp enn litt for grunn.

B. Følg konkrete tekniske anbefalinger for å unngå typiske feil 

4.Vannrensing
  a. Eldre anlegg bør renses med skånsomt rensemiddel (pH-nøytralt)
  b. God vannkvalitet må ivaretas i alle anlegg. Luft må fjernes.

5. Stengeventil: Alle hovedkomponenter skal ha stengeventil. 

6. Rørisolasjon:
  a. Alle rør og komponenter som kan bli varmere enn 35 °C skal varmeisoleres.
  b. Alle rør og komponenter som kan bli kaldere enn 15 °C skal kondens-isoleres.

7. Ekspansjonskar må installeres korrekt:
  a. Fortrykket til alle ekspansjonskar skal justeres og merkes med trykket.
  b. Alle ekspansjonskar skal ha serviceventil (Unntatt tappevann ved en boenhet. Da brukes hovedstoppekran og et blandebatteri).
  c. Ekspansjonskar til tappevann skal monteres ved tett tilbakeslag.  
  d. Til energibrønner skal det brukes ekspansjonskar, ikke nivåkar.


8. Innreguler godt nok: Anlegget må være godt nok innregulert slik at alle varmeavgivere gir nok varme. 


9. Akkumulatortank og varmtvann
  a. Varmepumpa må ha minimum 20 liter vann per kW i sirkulasjon ved laveste effekttrinn, eller det leverandøren krever. 
  b. I boliger med stort varmtvannsbehov kan det være gunstig å velge en varmepumpe med tappevannsprioritering, eventuelt en ekstra varmtvannsbereder i serie.


10. Effektregulering:  Regulering av effekt i varmeanlegget skal i størst mulig grad gjøres ved å endre vanntemperatur. Det skal gjøres direkte fra varmepumpa, ikke med shuntventil. Utetemperatur-kompensert vanntemperatur er den vanligste metoden.

Sist oppdatert 30.11.2018.