Rettigheter og ansvar

Innholdet på disse nettsidene lages og kvalitetssikres av Norsk Varmepumpeforening (Varmepumpeforeningen/NOVAP).

Hvis du vurderer å kjøpe varmepumpe, bør du alltid søke hjelp hos seriøse fagfolk. Varmepumpeforeningen vil til enhver tid prøve å holde disse sidene oppdatert med relevant informasjon. Dette innholdet kan ikke erstatte fagfolk, og du bruker det på eget ansvar.

Bruk av tekst

Varmepumpeforeningen har alle rettigheter til innholdet på disse sidene, og rettighetene er beskyttet av Lov om opphavsrettigheter (Åndsverkloven). Du kan bruke tekster fra varmepumpeinfo.no på andre, ikke-kommersielle nettsider eller medier, så fremt du krediterer oss som kilde: Varmepumpeforeningen – varmepumpeinfo.no.

På nettsider må du kreditere oss med en klikkbar lenke til varmepumpeinfo.no. Dette gjelder også NOVAP-medlemmer og NOVAPgodkjente forhandlere.

Er du kommersiell aktør uten å være NOVAPgodkjent forhandler eller medlem i NOVAP, må du be om tillatelse for å bruke tekster fra varmepumpeinfo.no.Bruker du tekst uten å få tillatelse på forhånd, må du forvente å bli fakturert for det.

Bruk av bilder og illustrasjoner

Bilder og illustrasjoner på nettsidene våre har forskjellige rettighetshavere. Ta derfor kontakt med oss i NOVAP hvis du ønsker å bruke noe av dette materiellet. Bruker du bilder eller illustrasjoner uten å innhente tillatelse på forhånd, må du forvente å bli fakturert for det. For bilder bruker vi frilanssatser fra Norsk Journalistlag.

Lenker

Alle er velkomne til å lenke til nettsidene våre, men NOVAP har kun ansvar for innholdet på egne nettsider. Hvis du lenker til sidene våre, er du selv ansvarlig for at disse lenkene fungerer og er oppdaterte.

Alt innhold på varmepumpeinfo.no eies av NOVAP og kan bare brukes med referanse til denne nettsiden.

Alle rettigheter: Varmepumpeforeningen – varmepumpeinfo.no

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: