Avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper er en type ventilasjonsvarmepumpe som gjenvinner energi fra brukt luft i boliger. Energien kan brukes til å varme opp friskluft, rom og varmtvann.

Ventilasjons- og avtrekks-varmepumpe

Brukt luft i boliger har jevn og ganske høy temperatur hele året, vanligvis mellom 18 og 25 °C. Dette gir gode betingelser for varmepumper og dermed høy energisparing (høy årsvarmefaktor).

Ventilasjonsvarmepumper

Varmepumper som henter energi fra brukt, varm inneluft, kalles ventilasjonsvarmepumper. De finnes i ulike varianter, og kan kombineres med både balansert ventilasjon og mekanisk avtrekksventilasjon. De vanligste er:

 • Avtrekksvarmepumper som henter energi fra brukt luft når den suges ut fra boligen
 • Varmepumpegjenvinner som henter energi fra brukt luft og overfører til frisk luft og eventuelt vannbårent varmeanlegg
 • Avkast-varmepumper henter energien som er igjen etter at brukt luft har gått forbi ventilasjonsvarmegjenvinneren

Avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper er en spesialisert luft-til-vann-varmepumpe. Med mekanisk avtrekksventilasjon suges brukt luft ut av en bolig ved hjelp av en vifte. Vanligvis skjer det gjennom våtrommene. Denne avtrekksluften kan sendes gjennom en avtrekksvarmepumpe som gjenvinner varmen og overfører den til et vannbårent anlegg. Der kan varmen brukes til å varme opp både varmtvann og rom i boligen.

Relevant for rehab

Foreløpig er det norske markedet skeptisk til rene avtrekksløsninger hvor frisk luft trekkes inn gjennom ventiler på veggen. For eksisterende boliger som ikke har balansert ventilasjon, kan det være gunstig å installere avtrekksvarmepumpe. Det gjelder særlig hvis boligen har avtrekksventilasjon fra før.

Forventet levetid på avtrekksvarmepumper og ventilasjonsvarmepumper er 15 år. Nedbetalingstiden avhenger av investeringskostnadene, type varmepumpe og om det er et nytt anlegg i et nybygg eller en rehabilitering.

Avkastvarmepumpe

For nye boliger er det mest aktuelt å bruke ventilasjonsvarmepumpe kombinert med balansert ventilasjon. Ventilasjonsvarmepumpen kan brukes i stedet for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegget, eller i tillegg til varmegjenvinneren. Brukes den i stedet for varmegjenvinner, kalles den varmepumpegjenvinner. Er den et tillegg til varmegjenvinner (plassert etter denne), kalles den avkastvarmepumpe ( eller avkast-til-vann-varmepumpe).  

Hva kan du spare med en avtrekksvarmepumpe?

Avtrekksvarmepumper sparer mindre energi enn væske-til-vann-varmepumper. Sparepotensialet avhenger av hvordan anlegget er dimensjonert, installert og blir brukt. Ifølge Enova kan en vanlig enebolig med energibruk på ca. 25000 kWh i året spare om lag 8400 kWh med en avtrekksvarmepumpe. Enova gir støtte til avtrekksvarmepumper både i nye og eksisterende boliger.

Ventilasjons- og avtrekks-varmepumpe

Fordeler

 • Brukt luft i boliger har ganske stabil og høy temperatur hele året – vanligvis 18 til 25 °C. Dette gir stabile driftsforhold og relativt høy årsvarmefaktor for varmepumpen.
 • Avtrekksvarmepumper er et godt alternativ for boliger som bare har avtrekksventilasjon, eller som ikke har mekanisk ventilasjon i det hele tatt. Da må du investere i avtrekkskanaler som føres til våtrom og eventuelt kjøkken.
 • Særlig hvis boligen din mangler mekanisk ventilasjon og har en gammel elektrisk varmtvannsbereder, kan det være gunstig å installere avtrekksvarmepumpe. Da får du en mekanisk ventilasjonsløsning på kjøpet.  
 • Avtrekksvarmepumpe kan være et rimelig og kompakt alternativ til separat varmesentral, bereder, automatikk og ventilasjon.  
 • I boligblokker med felles ventilasjonsavtrekk kan det ofte være lønnsomt  å montere avtrekksvarmepumpe.
 • Du kan kombinere ventilasjonsluft med andre varmekilder og få et varmepumpeanlegg med høy energibesparelse gjennom året.
 • Siden varmtvannsbehovet er stabilt, vil en avtrekksvarmepumpe eller ventilasjonsvarmepumpe gjøre nytte for seg hele året.

Ulemper

 • Luftmengden i en bolig er begrenset, og derfor er det begrenset hvor mye varme en avtrekksvarmepumpe kan levere. I perioder med høyt varmebehov trenger du ekstra varme.
 • Varmepumpen skal levere varmt tappevann med høy temperatur, og det gir lavere ytelse (årsvarmefaktor).
 • Avtrekksvarmepumper og ventilasjonsvarmepumper er lettest å prosjektere og installere når huset skal bygges eller rehabiliteres.
 • I et moderne, tett hus kan avtrekksventilasjon skape undertrykk, som igjen kan gi trekkproblemer ved peiser og vedovner. Dette må da løses med eget pipeavtrekk, eller separat frisklufttilførsel til ildstedet.  

Plassering

Avtrekksvarmepumper er ofte på størrelse med et høyt kjøleskap og må plasseres i et rom med sluk. Når varmen trekkes ut av brukt luft oppstår det kondens, og denne må ledes til spillkopp og sluk. Avtrekksvarmepumpen må også plasseres slik at den er lett tilgjengelig for rengjøring. Du må sørge for å rengjøre filteret regelmessig for å få høyest mulig energiutbytte.

Velg en kompetent installatør

Varmepumpeteknikk er et spesialfelt med krav til høy kompetanse. Installatører må kjenne produktet godt for å installere det korrekt og levere riktig service. Varmepumpeforeningen har en egen ordning for å godkjenne forhandlere med nødvendig kompetanse.

Sørg for å måle energibruken i anlegget

For å vite hvor mye besparelse varmepumpesystemet gir må du måle både hvor mye elektrisitet varmepumpesystemet bruker, og hvor mye varme det avgir. Med måling vil det være enkelt for boligeier å følge med på at varmepumpesystemet fungerer optimalt slik at forventet besparelse oppnås. Det finnes varmepumper som har innebygget måleutstyr og varmepumper der det må installeres eksternt måleutstyr. Enova gir ekstra støtte til varmepumpesystemer med energimåling gjennom Enovatilskuddet.

Lyd og støy

Fra innedelen til en avtrekksvarmepumpe er det lite eller ingen lyd. Informasjon om lydnivåer i desibel (dB) finner du på energimerket til varmepumpen og i den tekniske dokumentasjonen for produktet. Om du er opptatt av å unngå støy, bør du velge en modell med lavest mulig lydnivå. En forskjell på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 5–6 dB vil være tydelig.

Varmepumper får ofte energimerke A+ eller A+++

Alle produkter som brukes til å varme opp rom og varmtvann i bygninger skal energimerkes, og ha et energimerke på selve produktet. Energimerket viser hvor effektivt varmepumpen produserer romvarme, og varmt tappevann for ulike vannmengder (angitt med S, M, L). Det angir også lydeffektnivå inne og ute, og nominell effekt i kW. Avtrekksvarmepumper får ofte energimerke A til A+++.

 

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: