Test av varmepumper

Finn riktig varmepumpe

Enova dobler støtten til oljefyrkutt

Nå kan du få 20 000,- for å kaste den ut den gamle oljetanken.

 

Forsidebilde - ©Søren Harder Nielsen