Test av varmepumper

Finn riktig varmepumpe

Bytt ut oljefyren med en varmepumpe

Nå kan du få 20 000,- fra Enova for å kaste den ut den gamle oljetanken.

Forsidebilde - © Søren Harder Nielsen