Installasjonen er minst like viktig som varmepumpa

Bruk en forhandler godkjent av Varmepumpeforeningen