Levetid på varmepumper: Alt du trenger å vite

Jo lenger du kan ha en varmepumpe i drift, desto mer sparer den for deg. – Er du flink med vedlikehold, kan det øke levetiden, sier Einar Gulbrandsen i Varmepumpeforeningen.

Installatør måler på utedelen til en luft-til-luft-varmepumpe.
Her gjennomføres service på en 17 år gammel, velfungerende varmepumpe.

Hvor lenge varer en varmepumpe i gjennomsnitt? Det varierer fra type til type. I Norge har vi klart flest luft-til-luft-varmepumper, som har utedeler utsatt for vær og vind. Dette gjør at levetiden er litt kortere enn for bergvarmepumper, som ikke har noen bevegelige deler utendørs.

Normalt minst 12 - 15 år levetid

Du kan forvente minst 12 til 15 års levetid for en luft-til-luft-varmepumpe.
– Det forutsetter at varmepumpen er riktig installert, riktig bruk og at du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden, understreker Gulbrandsen.
Både innedelen og utedelen på en luft-til-luft-varmepumpe trenger regelmessig vedlikehold. Filtrene på innedelen bør rengjøres regelmessig, mens utedelen må holdes fri for snø, is, løv og andre vekster.
– Sjekk brukerveiledningen for å se hva du bør gjøre og hvor ofte. For mange kan det også være fornuftig å bestille service på varmepumpen innimellom. Spør installatøren om råd, anbefaler Gulbrandsen.

Utedelen på luft-til-luft-varmepumper er utsatt for vær og vind.  

Tilsvarende levetid for luft-til-vann-varmepumper

Også luft-til-vann-varmepumper har utedeler som eksponeres for vær og vind, og normalt kan du forvente minst 12-15 års levetid. Utedelen trenger samme vedlikehold som luft-til-luft-varmepumper.
– Med riktig bruk kan luft-til-vann-varmepumper også vare lenger, understreker Gulbrandsen. Regelmessig service kan være bra for forventet levetid. Sjekk med installatør eller importør hvor ofte og hva slags service du trenger.

Lengre levetid på varmepumper som står innendørs

Forventet levetid for en væske-til-vann-varmepumpe er rundt 20 år. Det forutsetter at den blir korrekt installert, og at du som eier den sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden. Væske-til-vann-varmepumper er en fellesbetegnelse for varmepumper som avgir varme til et vannbårent system. Energien kan hentes fra energibrønner, jord, sjø eller grunnvann.
– Selve varmepumpen står innendørs, som regel i et teknisk rom, og er derfor godt beskyttet for vær og vind. Det bidrar til at den varer lenger, poengterer Gulbrandsen.

Bergvarmepumper står godt beskyttet innendørs – noe som er gunstig for levetiden. 

Har du overtatt et hus med varmepumpe?

Overtar du en brukt varmepumpe når du flytter, kan det være vanskelig å vite om eller når du bør du kjøpe ny varmepumpe. En grei start er å spørre forrige eier om når varmepumpen ble installert og hvem som gjorde jobben. Mange installatører bruker også Boligmappa til å dokumentere varmepumpeinstallasjoner.
– Hvis du ikke finner ut av det, kan du sjekke serienummeret på siden av utedelen og høre med importøren, foreslår Gulbrandsen. Du kan også vurdere å bestille service på varmepumpen.
– Da får du en kyndig vurdering av tilstanden og hvor lenge du kan forvente at den vil vare, sier Gulbrandsen.

Garanti på varmepumper

Selv om du bør kunne forvente 12 års levetid eller mer for varmepumper, kan det være feil eller mangler ved enkelte produkter.
– De første fem årene har du reklamasjonsrett gjennom forbrukerkjøpsloven, sier Gulbrandsen. Reklamasjonsretten gjelder ikke alle feil. Enkelt sagt må du selv betale for feil som skyldes dårlig vedlikehold, uriktig installasjon eller feil bruk.
Noen produsenter gir også garanti ut over fem år.
– Da stiller de ofte krav om regelmessig service på varmepumpen, opplyser Gulbrandsen. Han anbefaler også å sjekke hva forsikringen din dekker av eventuelle skader som ikke skyldes slitasje eller produktfeil.

Hvordan bytte ut en gammel varmepumpe

Uansett hvor flink du er med vedlikehold, må du før eller senere tenke på å bytte ut varmepumpen.
– Da trenger du hjelp av en installatør med gyldig f-gass-sertifikat. Du har ikke lov til å demontere varmepumpen selv, understreker Gulbrandsen.
Her finner du flere tips om å bytte ut luft-til-luft-varmepumper.

Sist oppdatert 23-05-2024.

Annonsører: