Luft-til-vann-varmepumpe

En luft-til-vann-varmepumpe henter gratis varme fra uteluft og leverer varmtvann og romvarme. Slik kan du spare opp til 70 % energi til oppvarming.

Luft-til-vann-varmepumpe

Skal du bygge ny bolig, kan det være gunstig å investere i en luft-til-vann-varmepumpe, som også kalles luft-vann-varmepumpe. Den kan varme opp både tappevann og rom via vannbåren varme som gulvvarme eller radiatorer. Slike varmepumper kan også brukes hvis du skal bytte ut biokjel, oljefyr eller elektrokjel.

Med luft-til-vann-varmepumper vil du få igjen 2,5 til 3,5 ganger mer varme enn hva varmepumpen bruker av strøm. Det betyr at du vil spare mellom 60% og 70 % energi sammenlignet med å bruke strøm.

Du trenger noe mer på de kaldeste dagene

En luft-til-vann-varmepumpe kan hente nok varme fra uteluften til å dekke energibehovet ditt store deler av året, men på de kaldeste dagene om vinteren må du bruke annen varme i tillegg. Felles for alle varmepumpetyper som henter energien fra uteluften, er at de leverer mindre varme jo kaldere det er ute. 

Varmepumpe med levetid på 12 til 15 år

Luft-vann-varmepumper har en forventet levetid på 12 til 15 år,

 • hvis de blir korrekt installert, og
 • du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden.

Lavere energiutgifter gjør at investeringen i varmepumpen ofte er nedbetalt i løpet av 6 til 10 år. Det varierer ut fra hvor stor boligen er, hvor godt isolert den er og hvor mange som bor der. Etter at varmepumpen er nedbetalt, kan du ha nettogevinst på flere tusen kroner i året sammenlignet med alternative energikilder.

Luft-til-vann-varmepumpe

Fordeler med luft-vann-varmepumpe

 • Dekker store deler av boligens behov for varmtvann og romvarme ved å hente gratis energi fra uteluften
 • Kan brukes til kjøling om sommeren, men ofte forutsetter dette viftekonvektorer.
 • Varmekilden - uteluft - er tilgjengelig overalt.
 • Investeringskostnadene er lavere enn for eksempel væske-til-vann-varmepumper, fordi du slipper å bore eller grave.
 • Forsyner anlegg for vannbåren varme, som gir en meget god varmefordeling, jevn temperatur og et godt innemiljø.
 • Dersom du allerede har et vannbårent distribusjonssystem i boligen din, kreves bare relativt små inngrep for å installere en luft-til-vann-varmepumpe.
 • Er miljøvennlig og gir ingen Iingen lokale utslipp slik anlegg basert på bioenergi gjør
 • Høy effektfaktor (ytelse), særlig i kystnære områder med høy gjennomsnittstemperatur.

Ulemper med luft-til-vann-varmepumpe

 • Avgir mindre varme i de periodene du trenger det mest. Selv om flere varmepumpemodeller virker helt ned mot -25 °C, må du ha en annen oppvarmingskilde i tillegg på de kaldeste dagene. Dette løses ofte med et elektrisk varmeelement integrert i selve varmepumpeanlegget.
 • Ved temperaturer lavere enn 2–5°C, vil varmepumpen automatisk avrime for å fjerne eventuell is på utedelen. Det sikrer optimalt varmeopptak, men under avriming synker anleggets varmefaktor.
 • Fuktig og saltholdig luft ute kan forkorte levetiden til utedelen.
 • Utedelen lager litt lyd.

To hoveddeler på en luft-vann-varmepumpe

En luft-til-vann-varmepumpe består av én utedel og én innedel tilknyttet varmtvannsbereder og noen ganger også en akkumuleringstank. Varmepumpen avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer, eller viftekonvektorer.

Innedel

Innedelen er ofte på størrelse med et høyt kjøleskap, og med design som passer godt inn på bad, teknisk rom eller sammen med varmtvannsbereder.

Utedel til luft-vann-varmepumpe

Du bør sørge for at utedelen plasseres riktig for å få problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Utedelen lager vibrasjonsstøy og bør derfor ikke festes til husets kledning. Den bør heller plasseres på et bakkestativ eller festes til grunnmuren. Du bør også sørge for å montere vibrasjonsdempere.

Utedelen bør plasseres minst en halvmeter opp fra bakken slik at det ikke blir problemer med isdannelse fra avriming eller snø om vinteren. Utedelen produserer mye vann når den avrimer, så du må sikre god drenering bort fra husets grunnmur.

Det er en fordel å skjerme utedelen mot nedbør og vind, for eksempel med et lite tak eller et riktig utformet varmepumpehus. Pass samtidig på at lufttilstrømningen til utedelen ikke blir dårligere, for det reduserer varmeeffekt og energibesparelse.

Utedel til luft-vann-varmepumpe plassert på stativ ved murvegg, og med et enkelt tak i tre.

Luft-vann-varmepumpe montert på stativ med et enklet varmepumpetak over. 

God prosjektering er viktig for å få et godt anlegg

Varmepumpeteknikk er et spesialfelt som krever høy kompetanse hos den som skal planlegge et varmepumpeanlegg, og den som skal installere det. For at du skal få mest mulig igjen for investeringen din, må du ha riktig type varmepumpe med riktig størrelse for din bolig. Kompetente fagfolk finner den beste løsningen for dine behov.

Velg en godkjent forhandler

Montering av luft-til-vann-varmepumper er regulert av f-gass-forordningen, som kom i 2013. Den krever at installatøren er f-gass-sertifisert og firmaet f-gass-godkjent. Derfor har du ikke lov til å montere varmepumpen selv.

Den som skal installere en varmepumpe, må kjenne produktet godt for å få til korrekt montering av varmepumpen og yte riktig service. Derfor bør du velge en seriøs forhandler som har installatører med nødvendig kompetanse, for å få en løsning tilpasset boligen din. 

Varmepumper skal kobles til en jordet kurs med jordfeilbryter

Installatøren må samarbeide med elektroinstallatører og få installert jordet uttak der det ikke finnes. Alle som monterer varmepumper for vannbåren varme trenger god kompetanse både på varmepumpen og på det vannbårne varmeanlegget. Varmepumpeforeningen har en egen ordning for å godkjenne seriøse forhandlere med nødvendig kompetanse.

Sørg for å måle energibruken i anlegget

For å vite hvor mye energi varmepumpeanlegget ditt sparer, må du måle både hvor mye elektrisitet varmepumpesystemet bruker, og hvor mye varme det avgir. Hvis du gjør det, er det mye enklere for deg å sjekke om anlegget fungerer optimalt, og om det sparer like mye energi som forventet. Noen varmepumper har innebygget måleutstyr, andre har det ikke. Da kan du sørge for å installere måleutstyr. Enova gir ekstra støtte til varmepumpesystemer med energimåling gjennom Enovatilskuddet.

Lyd og støy

Innedelen kan du knapt høre, men varmepumpens utedel lager litt lyd. Hvis du plasserer utedelen riktig, er dette i utgangspunktet ikke sjenerende. Du bør for eksempel unngå å plassere varmepumpens utedel nært soveromsvinduet eller inntil naboens bolig. Hvis du bor i rekkehus eller leilighet, bør du være ekstra oppmerksom på hvor utedelen plasseres. Informasjon om lydnivåer i desibel (dB) finner du på energimerket til varmepumpen og i den tekniske dokumentasjonen for produktet. Om du er opptatt av å unngå støy, bør du velge en modell med lavest mulig lydnivå. En forskjell på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 5–6 dB vil være tydelig.

Kjøling

En luft-til-vann-varmepumpe kan også kjøle ned boligen gjennom at prosessen i varmepumpen reverseres. I vannbårne varmeanlegg trenger vi som regel viftekonvektorer som kan fordele kjølingen på en komfortabel måte. En slik konvektor er i prinsippet en radiator med vifte som effektivt sprer varm eller kald luft ut i rommet. Når du bruker varmepumpen til komfortkjøling, vil det gå litt ut over det årlige energisparingspotensialet. Men kjøling er bare aktuelt noen få timer på de varmeste sommerdagene.

Varmepumper får ofte energimerke A+ eller A+++

Et varmepumpesystem kan ofte oppnå energiklasse A+ til A+++, mens en elektrokjel som bruker elektrisitet direkte vil oppnå energiklasse D. Merk at energimerket for luft-til-vann-varmepumper har tre ulike klimasoner. Ofte markedsføres og vises energiklassen for middels klima. De fleste steder i Norge gjelder kaldt klima, og derfor er det ekstra viktig å se nøye på energimerket. 

Sjekk hva du kan spare med en luft-til-vann-varmepumpe

Riktig dimensjonering, installasjon og bruk av varmepumpen avgjør hvor mye energi den kan spare. Luft-til-vann-varmepumper koster normalt fra 120 000 kr eller mer ferdig installert. Når du ber om tilbud, bør du sørge for at det inkluderer rørarbeid, installasjon og innkjøring. Hvis boligen ikke har en egnet jordet kurs, kommer kostnader for elektrisk installasjon i tillegg.

Totalt energibehov 
[kWh/år]

Andel til varme og
varmt vann (75 %)
[kWh/år]

Energibesparelse*
[kWh/år]

15 000 

11 250

5 300

20 000 

15 000

7 000

25 000

18 750

8 800

30 000

22 500

10 600

35 000

26 250

12 300

40 000

30 000

14 100

45 000

33 750

15 900

50 000

37 500

17 700 

* Varmepumpen dekker 75 % av årsbehovet for varme og varmt vann. Beregnet med en gjennomsnittlig årsvarmefaktor (SCOP) for pumpen på 2,7. (Kilde: Enova.no)

Sist oppdatert 09-02-2023.

Annonsører: