Tappevannsvarmepumpe

En tappevannsvarmepumpe henter energi fra lufta og bruker den til å varme opp tappevann.

Tappevannsvarmepumpe

En tappevannsvarmepumpe kan betegnes som en luft-til-vann-varmepumpe, med én vesentlig forskjell: Den brukes kun til å varme opp tappevann. Den egner seg til boliger som ikke har innlagt vannbåren varme og som ønsker energieffektiv oppvarming av tappevann. Varmepumpebereder er også et vanlig navn på denne typen varmepumpe.

Tappevannsvarmepumpen henter inn uteluft eller brukt luft fra boligen, fanger opp varmeenergien og bruker denne til å varme opp tappevannet i varmtvannsberederen. Den brukte luften blåses rett ut igjen, og er da kaldere enn luften den trakk inn.

I likhet med andre varmepumpetyper som henter energi fra uteluft, bør man i Norge velge en tappevannsvarmepumpe med avrimingsfunksjon. Med en tappevannsvarmepumpe vil du få igjen 2,5 ganger så mye varme i form av varmt tappevann som den strømmen du tilfører. Med andre ord: 1 kWh tilført energi gir opptil 2,5 kWh varmeenergi til tappevann.

Det er to gode grunner til å velge tappevannsvarmepumpe: for det første er tappevannsvarmepumpe en rimelig og enkel løsning, for det andre har både nye og eldre boliger stort behov for varmt tappevann.

Når du investerer i en tappevannsvarmepumpe, pass på at du velger en med rustfri varmtvannstank. Tankene produseres vanligvis enten i emaljert eller rustfritt stål. Med den vannkvaliteten vi har i Norge vil levetiden på en tank i emaljert stål være normalt 6 til 8 år, mens en rustfri tank normalt ikke trenger å skiftes ut før etter 25 år. En tappevannsvarmepumpe har en forventet levetid på 15 år.

Tappevannsvarmepumpe

Fordeler

  • God løsning ved stort forbruk av tappevann
  • Lite støy
  • Krever lite plass
  • Driftssikkert og enkelt system
  • Rask og enkel montering, krever heller ikke f-gass sertifisering
  • Støtte fra Enova når du investerer i en varmepumpebereder

Ulemper

  • Varmer kun tappevann, egner seg altså ikke for dem som har behov for romoppvarming i tillegg
  • Ryker tappevannsvarmepumpen, må du bytte berederen også
  • Kortere levetid enn en vanlig, elektrisk varmtvannsbereder

Plassering

Innedelen har ofte samme størrelse som et høyt kjøleskap og har et design som passer godt inn på bad eller teknisk rom. Det er en forutsetning at den plasseres så nærme en yttervegg som mulig. Det er ingen utedel på en tappevannsvarmepumpe. Alt som kreves av inngrep i bygningsstrukturen, er to hull – ett som suger luft inn og ett som blåser den ut igjen. Ventilene kan se ut som helt vanlige vifteventiler og har gjerne en diameter på 125 mm. Det er en stor fordel at varmepumpeberederen plasseres mot yttervegg med tanke på kanaler som skal føres ut gjennom yttervegg.

Installasjon

En tappevannsvarmepumpe krever ikke f-gass sertifikat eller -godkjenning, og installasjon er en enkel jobb for en rørlegger. Det må legges inn to ventilasjonskanaler som skal kobles til tappevannsvarmepumpen. Varmepumper skal kobles til en jordet kurs med jordfeilbryter. Seriøse varmepumpeleverandører samarbeider med elektroinstallatører og får installert jordet uttak der dette ikke finnes.

Lyd og støy

Det er mindre støy fra en tappevannsvarmepumpe enn andre varmepumpetyper, normalt tilsvarende et kjøleskap. Hvis varmepumpen skal være mest i drift om natten, bør den ikke installeres i nærheten av soverom. Det er vanlig å sette en varmepumpebereder i et teknisk rom eller på et vaskerom.

Energi og miljø

En tappevannsvarmepumpe energimerkes i samme kategori som varmtvannsberedere, og vil oppnå høyere energiklasse enn disse på grunn av at varmepumpen utnytter gratis energi fra uteluften. En tappevannsvarmepumpe vil ofte kunne oppnå energiklasse A eller A+. En vanlig elektrisk varmtvannsbereder som bruker elektrisitet direkte vil normalt oppnå energiklasse C til E.

Innsparingspotensialet med en tappevannsvarmepumpe

Energibesparelsen er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, installasjon og bruk av varmepumpesystemet. En tappevannsvarmepumpe koster normalt mellom 40 000 og 60 000 kroner inkludert montering. Hvis boligen ikke har en egnet jordet kurs vil kostnader for elektrisk installasjon komme i tillegg.

Sist oppdatert 30-06-2023.

Annonsører: