Luft-til-luft-varmepumpe

En luft-til-luft-varmepumpe vil i løpet av et år normalt gi to til tre ganger så mye varme som den strømmen varmepumpen bruker. Når er det gunstig med slike varmepumper og hva bør du passe på? Her finner du nøytral informasjon. Les mer her

Luft-til-vann-varmepumpe

En luft-til-vann-varmepumpe henter gratis varme fra uteluft og leverer varmtvann og romvarme. Slik kan du spare opp til 70 % energi til oppvarming. Les mer her

Væske-til-vann-varmepumpe

En væske-til-vann-varmepumpe utnytter bergvarme eller jordvarme, og kan dekke behovet for varmtvann og oppvarming i boligen din – hele året. Les mer her

Tappevannsvarmepumpe

En tappevannsvarmepumpe henter energi fra uteluften og bruker den til å varme opp tappevann. Den har ingen utedel. Les mer her

Varmepumpe og solenergi

Varmepumper kan kombineres med både solfangere og solceller. Det krever høy kompetanse hos installatøren, så vær nøye med hvem du velger. Les mer her

Avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper er en type ventilasjonsvarmepumpe som gjenvinner energi fra brukt luft i boliger. Energien kan brukes til å varme opp friskluft, rom og varmtvann. Les mer her