Riktig bruk av varmepumpen

En varmepumpe må brukes og vedlikeholdes riktig for at du skal oppnå god besparelse og høy komfort.