Du har vel byttet pollenfilter?

Regelmessig vedlikehold av luft-til-luft-varmepumper er viktig – ikke minst for deg som sliter med pollenallergi. Du bør rense eller bytte filtrene før sesongstart.

Du har vel byttet pollenfilter?

Luft-til-luft-varmepumper kan ha ulike typer filtre for å fjerne små partikler og pollen. Bruker du varmepumpens viftefunksjon og eventuelt kjøling, kan du sørge for bedre inneklima også i sommerhalvåret. Regelmessig vedlikehold og god filterkvalitet er en forutsetning for at varmepumpen skal redusere pollenbelastningen innendørs.

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) anbefaler hepa-filtre, elektrostatiske filtre og eventuelt kullfilter i tillegg.

Bytt før sesongen

Alle filtre må rengjøres regelmessig (se nedenfor). Allergikere kan gjerne ta ekstra forholdsregler: Det kan være lurt å bytte pollenfilter før hver pollensesong. Har du ikke gjort det ennå, er det bare å sette i gang!

Filtrenes evne til å fjerne pollen og andre forurensninger dokumenteres ofte gjennom laboratorietester. Hvor godt varmepumpen i praksis kan rense pollen fra lufta, avhenger av en rekke faktorer, som størrelse på rommet, hvor innedelen er plassert, hvor mye støv som finnes i rommet og hvor godt det renholdes. (Allergenene som sitter på pollenpartikler, kan feste seg på støvpartikler og spre seg med dem).

Svaler i stedet for å lufte

Foruten muligheten for å filtrere pollen i rommet der innedelen står, har luft-til-luft-varmepumper en annen åpenbar fordel for allergikere: De kan brukes til å kjøle inneluften slik at man ikke trenger å lufte så mye når det er pollen ute. Dermed kommer det mindre pollen inn – og temperaturen er mer behagelig.

Ifølge NAAF gjør høy innetemperatur oss mer følsomme for forurensninger i lufta. Et av deres ti råd for et bedre inneklima er å unngå for høye temperaturer. De anbefaler 20-21 grader for oppholdsrom.

http://www.naaf.no/fokusomrader/inneklima/10-gode-rad-for-et-godt-inneklima/

Vanlig vedlikehold

Luft-til-luft-varmepumper har ofte minst to typer filtre. Grovfilter tar store partikler som hår, og mange produsenter anbefaler at du rengjør dem annenhver uke eller etter behov. Finere filter finnes i ulike varianter, og de kan fjerne mindre partikler, bakterier og pollen.

På noen varmepumpemodeller kan du rengjøre finfilteret selv, men pass på at du sjekker bruksanvisningen nøye først. Der finner du også ut hvordan du kan rense filteret, og hvor ofte du bør gjøre det.

En del produsenter anbefaler at finfiltrene rengjøres hver tredje til sjette måned, og byttes annethvert år. Når du har tatt ut filtrene, kan du enkelt rengjøre resten av pumpen med en støvsuger og en lang børste. Vær forsiktig med skjøre deler.

Sist oppdatert 04.04.2022.