Vedlikehold og service for god drift og lang levetid

God og riktig service på varmepumper gir mer effektiv drift og mindre slitasje. Mer penger spart!

Vedlikehold og service

Hva som kreves av vedlikehold for nettopp din type varmepumpe, finner du som regel informasjon om i brukerveiledningen. Installatøren bør gi deg en grundig gjennomgang av hva slags vedlikehold du kan gjøre selv når varmepumpen er installert og testet

Hvor ofte bør varmepumpen ha service?

Det varierer for ulike typer og modeller, men generelt trenger en varmepumpe lite vedlikehold. Sjekk alltid brukerveiledningen for å se hva den krever av deg. Installatøren skal også informere deg om dette, og anbefale hvor hyppig anlegget trenger service. Følger du anbefalinger for vedlikehold og service, er du sikret god og stabil drift i mange år.

Serviceavtale med forhandler

Det vil ofte være mest gunstig å inngå en serviceavtale med det firmaet som installerte varmepumpen. Når det gjelder varmepumper for vannbåren varme, bør serviceavtalen med forhandleren innebære tett oppfølging av anlegget i oppstartsperioden for å påse at systemet fungerer helt optimalt. Be om en skriftlig brukerveiledning som viser hvordan anlegget skal brukes og reguleres. Brukerveiledningen bør være på norsk.

Service på varmepumper

Det er viktig å holde varmepumpen i god stand, og det kan være lurt med en service før fyringssesongen starter. Sjekk alltid hva brukerveiledningen anbefaler for din varmepumpemodell.

Sist oppdatert 15-11-2023.

Annonsører: