Vannbåren varme

Vannbåren varme sprer varme i en bolig ved å sirkulere varmt vann gjennom rør i radiatorer eller gulv. Dette gir høy komfort og godt inneklima.

Varmepumper og gulvvarme er en veldig effektiv kombinasjon.

Vannbåren varme kan bruke ulike energikilder til å varme opp vannet, som luft-til-vann- eller bergvarmepumper, biokjel, solfanger eller elektrokjel. Varmen fordeles til ulike rom via

  • gulvvarmerør (støpt ned i gulvet under parkett, fliser eller gulvbelegg)
  • radiatorer
  • viftekonvektorer (radiator med innebygget vifte)

eller kombinasjoner av disse.

Lukket og tett krets

Rørene i et vannbårent varmeanlegg går i lukkede sløyfer, og vanntrykket er lavt. Et riktig montert vannbårent varmeanlegg er tett, og risiko for lekkasjer er minimal. Temperaturene i et vannbårent varmeanlegg kan du styre med romtermostater eller med et sentralt styringssystem.

Fleksibelt og effektivt

Vannbåren varme gir høy komfort, og du kan varme opp alle rom i boligen din med én varmekilde.

  • Velger du varmepumpe, vil du spare en god del energi sammenlignet med å bruke strøm, fjernvarme eller bioenergi.
  • Vannbåren gulvvarme passer ekstra godt sammen med luft-til-vann- eller bergvarmepumper. Fordi gulvvarmerørene dekker store flater, kan temperaturen være lav. Da er varmepumpene enda mer effektive, og du sparer enda mer enn med radiatorer.  

 

Sist oppdatert 07-02-2023.