Plassering av innedel og utedel

Riktig plassering av varmepumpens innedel og utedel er viktig for å få best mulig komfort og spare mest mulig energi. Sjekk hva som skal til.

Plassering
Innedelen til luft-til-luft-varmepumper bør plasseres slik at den gir varme der beboerne oppholder seg mest.

Plassering er relevant for luft-til-luft-varmepumper og for utedelen på luft-til-vann-varmepumper. Bli enig med installatør om plassering i forkant – bruk gjerne Varmepumpeforeningens installasjonsavtale for luft-til-luft-varmepumper. Væske-til-vann-varmepumper som bergvarmepumper har ingen synlig utedel, og innedelen plasseres som regel på et bad eller i et teknisk rom.

Hva er riktig plassering for varmepumpens innedel?

Innedelen til luft-til-luft-varmepumper bør plasseres i nærheten av der man oppholder seg mest. Varmepumpen er en punktoppvarmingskilde, og varmen fordeler seg best i boliger med en åpen planløsning. Selv om innedelen er stillegående, bør du tenke grundig gjennom hvor den skal plasseres med hensyn til både varmefordeling og støy. Om boligen går over to eller flere plan, bør innedelen ofte plasseres på nederste plan i nærheten av en åpen trapp.

Velg gulvmodell eller veggmodell

Innedeler til luft-til-luft-varmepumper finnes både som veggmodeller og gulvmodeller. Det vanligste er veggmonterte varmepumper, men en varmepumpe gulvmodell kan være smart om du ikke ønsker å ha varmepumpen høyt på veggen. Gulvmodeller er normalt enda mer stillegående enn veggmodeller. En innedel av typen veggmodell skal monteres høyt oppe på veggen. Hvis det er tregulv i boligen og en veggmodell står for lavt, kan gulvet tørkes ut. Det finnes også noen modeller med flere innedeler koblet mot én utedel. Disse kalles gjerne multisplitt.

Hvor skal jeg plassere varmepumpens utedel?

Riktig plassering av utedelen på  luft-til-vann- og luft-til-luft-varmepumper er vesentlig for problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Det finnes både en øvre og en nedre grense for avstand mellom utedel og innedel. Dette står i installasjonsveiledningen, og installatøren skal ta hensyn til det når varmepumpen monteres. Ofte er maksimumsavstanden rundt tjue meter. Store avstander mellom inne- og utedel gir liten reduksjon i effekten, men det kan gi høyere installasjonskostnader. Blant annet henger det sammen med lengde på rør. Tenk godt gjennom plassering sammen med fagfolk før du bestemmer deg. Det å flytte utedelen i etterkant kan bli både dyrt og arbeidskrevende.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Her er utedelen plassert på betongveggen, med vibrasjonsdempere og god drenering slik at vann fra avriming av varmepumpen ledes vekk. Foto: Varmepumpekjeden Enkon

Vibrasjon og lyd

Utedelen lager vibrasjonsstøy og bør derfor ikke festes til husets kledning, men plasseres på et bakkestativ eller festes til grunnmuren. Det er også viktig å montere vibrasjonsdempere. Fra varmepumpens inne- og utedel vil det være noe lyd. Med god plassering vil det i utgangspunktet ikke være sjenerende. Du bør for eksempel unngå å plassere varmepumpens utedel nært soveromsvinduet eller inntil naboens bolig. Hvis du bor i rekkehus eller leilighet, bør du være ekstra oppmerksom på plassering av utedelen. Informasjon om lydnivåer i desibel (dB) finner du på energimerket til varmepumpen og i den tekniske dokumentasjonen for produktet. Om du er opptatt av å unngå støy, bør du velge en modell med lavest mulig lydnivå. En forskjell på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 5 til 6 dB vil være tydelig.

Drenering

Plassering er også viktig for å lede bort vann fra varmepumpen. Utedelen bør plasseres minst en halvmeter opp fra bakken slik at det ikke blir problemer med is på varmepumpens utedel når varmepumpen avrimer. Utedelen produserer mye vann når den avrimer, og du bør sørge for god drenering bort fra husets grunnmur. Det kan være fornuftig å legge et plastdekke eller lignende under utedelen og inntil veggen, for å unngå at vann fra avrimingen trekker inn i grunnmuren.

Skjerming og lufttilstrømning

Det er en fordel å skjerme utedelen mot nedbør og vind for eksempel med et lite tak eller et riktig utformet varmepumpehus. Det er viktig ikke å redusere lufttilstrømningen til utedelen,  for dette vil redusere varmeeffekt og besparelse. Hvis du har valget mellom tilstrekkelig lufttilstrømning og skjerming, er lufttilstrømningen viktigst.

Utedel med varmepumpehus

Sist oppdatert 10-08-2023.

Annonsører: