Installasjonsavtale for luft-til-luft-varmepumpe

Det er smart å bli enige om del grunnleggende ting i forkant av installasjonen. Her får du våre tips til hva du bør blir enig med montøren om.

Kontaktinformasjon til boligeier

 • Boligeier (kunde):
 • Adresse:
 • Postnr og sted:
 • Mobil:
 • E-post:

Varmepumpe som skal monteres

 • Merke:
 • Modell:
 • Nominell effekt i varmedrift:

Bestem hvor innedelen skal plasseres

Viktige spørsmål før dere bestemmer plassering (kryss av de dere har gått gjennom):

 • Har boligeier fått minst to alternativer til hvor innedelen bør plasseres? 
 • Har dere sammen vurdert komfort, støy og estetikk? 
 • Er innedelen plassert der varmebehovet er størst? 
 • Er innedelen plassert med god avstand til tak, vegg og møbler?
 • Er det god tilgang for å gjøre renhold og service på innedelen? 

Bestem hvor utedelen skal plasseres

Viktige spørsmål før dere bestemmer plassering (kryss av de dere har gått gjennom):

 • Har dere valgt plassering i god avstand fra soverom og naboer?
 • Har utedelen god tilgang på luft?
 • Er det god tilgang for å gjøre service på utedelen?
 • Er det god drenering bort fra huset når maskinen avrimer?

Viktig for plassering av utedel

Utedel skal monteres minst 50 cm over bakkenivå, og

 • På brakett festet til grunnmur eller
 • På egnet bakkestativ

Hvis annet: Forklar hvorfor og beskriv tiltak for å dempe vibrasjonsstøy.

Beskriv veggene i boligen

 • Veggtykkelse der gjennomføringen er planlagt
 • Er det behov for kjerneboring eller andre tiltak som fordyrer installasjonen?
 • Er det behov for ekstra lange rørføringer?

Strømtilførsel

Velg hvordan varmepumpen skal kobles til strømnettet:

Utendørs tilkobling:

 • Tilkobling direkte via 2-polet sikkerhetsbryter ute.
 • Tilkobling til kurs med jordfeilbryter og stikkontakt ute.

Innendørs tilkobling:

 • Tilkobling til kurs med jordfeilbryter og stikkontakt inne.

Elektrisk installasjon

 • Avklar om boligen trenger ekstra kurs eller sikkerhetsbryter.

Elektrisk installasjon skal utføres av autorisert elektroinstallatør.

Sist oppdatert 12.03.2019.