Installasjonsavtale for luft-til-luft-varmepumpe

Noen ting bør du avtale med forhandleren før varmepumpen monteres – sjekk hvilke. Og avtal skriftlig!

Noe av det viktigste dere bør avtale skriftlig på forhånd, handler om plassering – både av innedel og utedel.

  • Dere bør sammen vurdere komfort, støy og estetikk for aktuelle plasseringer av innedel. Den bør også plasseres slik at den kan dekker varmebehovet der dere oppholder dere mest, og i god avstand til tak, vegger og møbler.
  • Utedelen bør plasseres i god avstand fra soverom og naboer, slik at den har god tilgang på luft, og med gode muligheter for å drenere vann fra avriming vekk fra huset.

Utedelen bør monteres slik at du unngår vibrasjonsstøy innendørs, og dette bør dere også avtale på forhånd.

Strømtilførsel for varmepumpen er nok et viktig punkt, og det kan påvirke installasjonskostnadene. Mer om hva dere bør gå gjennom for strømtilførsel, innedel og utedel finner du i Varmepumpeforeningens installasjonsavtale for luft-til-luft-varmepumper.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: