Bergvarme halverte regninga

Haukåsen Sameie visste at oljefyren før eller senere måtte ut, og ville ikke vente i det lengste. Høsten 2016 startet en stor bergvarmepumpe som halverer energiutgiftene.

Haukåsen sameie har 272 leiligheter.

Med 272 leiligheter fordelt på sju blokker har sameiet på Haugerud i Oslo et stort energibehov til varmtvann og romoppvarming: 3,1 millioner kilowatt-timer årlig. Energien ble tidligere levert fra en felles energisentral med elektrokjel og oljefyring.
– Vi har nokså lenge vært oppmerksomme på at fossil olje skal fases ut, og har vært bevisste på at vi ville unngå å vente i det lengste og sitte i kø med alle de andre som må bytte ut oljefyr, poengterer styreleder Carsten Berg Høgenhoff.

Bergvarme danket ut pellets

Sameiet hadde allerede to luft-til-vann-varmepumper, så derfor var det naturlig å vurdere bergvarmepumpe. Det andre alternativet var pellets, som ville gitt lavere investeringskostnader.
– Men vi ble forespeilet leveranse av pellets en gang i uka gjennom hele vinteren, forteller Høgenhoff. Han mener det bidro til at sameiet satset på varmepumpe.
– Det er ikke noe tvil om at dette var noe alle vil ha, fastslår Høgenhoff.

Større brønnpark enn forventet

Sameiet hadde leid inn Obos Prosjekt til å beskrive bergvarmeanlegget. Det å dekke 80 % av årlig energibehov til romoppvarming og varmtvann ville kreve 33 energibrønner hver på 300 meters, ifølge beskrivelsen. Nordisk Energikontroll ble valgt som leverandør. Etter prøveboring gjorde de nye beregninger som viste at sameiet måtte ha 45 energibrønner.
– Vi fikk en ekstra kostnad med det. Men jeg ser det slik at anlegget vi får, skal driftes evig. Jeg er ikke i tvil om at det er det riktige valget, sier Høgenhoff. Han understreker at det er umulig å vite hvor mange brønner man faktisk trenger uten å prøvebore – og de færreste gjør det før et årsmøte.

Nesten halvert energibudsjett

Det store energibehovet i sameiet krever en stor varmepumpe; hele 420 kW.
– Dette er en diger industriell maskin som bråker, så vi laget et lydkabinett til den. I tillegg har vi støyisolert rundt vinduer i fyrhuset/energisentralen, forteller partner Tor Sveine i Nordisk Energikontroll. Sameiet har investert 10 millioner kroner i anlegget, minus noe tilskudd. Ifølge beregningene skal varmepumpe-anlegget spare 55% på sameiets energibudsjett, mens selve varmepumpen vil spare 70 %.

Sparing betaler investeringen

Hittil er fasiten omtrent som forventet, med 53 % spart totalt, 68% for varmepumpen.
– Husleien har ikke økt. Det vi sparer hver måned, dekker investeringen, opplyser Høgenhoff. Sameiet tåler også en del renteøkning før husleien eventuelt må økes. Lønnsomheten for varmepumpeanlegg angis ofte som nedbetalingstid, men Høgenhoff synes ikke det er det mest interessante. For jo høyere energipris, jo raskere blir varmepumpeanlegget nedbetalt - men jo mer må sameiet betale i energikostnader.
– Men 1,5 millioner kWh gratis hvert år – det er ikke variabelt, poengterer han.

Fakta om Haukåsen sameie

Bygget i 1972, består av sju blokker og ligger på Haugerud i Oslo. Totalt bruksareal er 19000 m2. Sameiet har én felles varmesentral for alle blokkene, og tidligere hadde den:

 • oljekjel (1000 kW),
 • elektrokjel (1000 kW) og
 • to luft-til-vann-varmepumper (40 kW + 60 kW).
 • Årlig energibruk: 3 100 000 kWh.

Varmepumpeinstallasjonen i Haukåsen sameie

Bergvarmepumpen produserer varme til oppvarming og varmtvann. Oljekjelen ble konvertert til bioolje og fungerer som reservelast, mens luft-til-vann-varmepumpene ble fjernet. Anlegget har nå:

 • 45 energibrønner, 300 m dype
 • Varmepumpe: En Carrier 420 kW væske-til-vann-varmepumpe (med skruekompressor)
 • Spisslast: To elektrokjeler (hver på 375 kW), elektrisk spisslast for tappevannsberedning
 • Reservelast: 900 kW biooljekjel (den gamle oljekjelen ble konvertert til bio-olje)
 • Energidekning: ca 80 %
 • Effektdekning: ca 45 %
 • Varmedistribusjon: Radiatorer, med turtemperatur på 70 ° ved -20 °C

Økonomiske nøkkeltall for bergvarmeanlegget

Total investeringskostnad: 10 mill kr *
Støtte fra Oslo kommunes Klima- og energifond
Årlig energibudsjett til oppvarming og tappevann før tiltaket: 3 100 000 kWh

Beregnet energibesparelse: 1 600 000 kWh (50%)
Tilsvarer 1 120 000 kr (med energipris 70 øre/kWh) eller 93000 kr/mnd

Fasit for energibruk

Målt årsvarmefaktor for varmepumpeanlegget:

 • Selve varmepumpen: 3,1
 • Totalt for anlegget: 2,1

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: