Bergvarme gir billig og god komfort

– Vi er veldig fornøyde med bergvarmen. Den er billig, fungerer bra og gir oss den varmekomforten vi vil ha, sier Axel Norman eneboligen familien fikk bygget.

– Vi ville gjerne ha noe miljømessig riktig. Jeg vurderte varmepumpe som ikke spesielt lønnsomt, men valgte det likevel, sier Axel Norman. Fasit etter første år er mye bedre lønnsomhet enn beregnet.

Eneboligen på Nesbru i Asker er på snaut 300 kvadratmeter og har store vindusflater som gir mye lys og god bokvalitet. Mye eksponert betong gir et moderne uttrykk og jevner ut temperaturen inne. Norman har tegnet, prosjektert og bidratt i selve byggeprosessen. Blant annet installerte han vannbåren gulvvarme – noe som var et selvsagt valg for elektroingeniør Norman.  
– Jeg ønsket fleksibilitet og ville ikke binde meg til ren elektrisk oppvarming. Vi har limt heltregulv mot betong, så jeg ville uansett ikke ha noen billige elektriske løsninger, understreker han.

Produserer varmtvann raskt

Varmekilde ble ikke valgt før langt ut i prosjektet. Da fant familien ut at de hadde penger til varmepumpe fra starten av, i stedet for å installere elektrokjel. Bergvarme-anlegget har 200 m dyp energibrønn, 12 kW varmepumpe med 180 liter varmtvannstank og 100 liter akkumulatortank. I tillegg har Norman en ekstra varmtvannsbereder på 200 l som kan kobles til for å sikre nok varmtvann.   
– Vi er en familie på fem pluss en leietaker, og vi dusjer alle uten at vi trenger den ekstra tanken; den er aldri koblet inn. Det hadde jeg aldri trodd – jeg er imponert over hvor raskt varmepumpen produserer varmtvann, sier han.

Høy rabatt på varmen

Varmepumpens energimåler avslører at gulvvarme og varmtvann produseres med ca 75 prosent rabatt, sammenlignet med å bruke ren elektrisitet.
– Energimålingene så langt tilsier at vi sparer ca 26500 kr årlig, opplyser Norman. Sammenlignet med å sette inn elektrokjel gir det 9 års nedbetalingstid for bergvarmeanlegget. (Med energipris 0,95 kr/kWh og medregnet vedlikehold og rentekostnader).
– Antatt levetid for varmepumpen er 25 år, evig for borehull. Det blir mange år med billig varme, konkluderer Norman. Bergvarmepumpen ble installert av Hermansen & Storaas VVS, og Norman er veldig fornøyd med jobben de gjorde. Boligen har også balansert ventilasjon.

Må tenke helhet

Med energibrønn er det mulig å installere frikjøling, det vil si billig kjøling. Norman har lagt til rette for dette med rør og elektro, men tror ikke det blir aktuelt selv om boligen har store vinduer.  
– Kjøling er en nødløsning; det gir ikke god komfort av å ha kald trekk, mener han. Inneklimaet var veldig bra den første sommeren, og det handler mye om å tenke helhet for løsningene i boligen.
– Når du designer en bolig, kan du ikke bare tenke varmeløsning. Utvendig solskjerming og eksponert termisk masse som jevner ut temperaturer er også viktig, understreker Norman.

Fakta om boligen til familien Norman

Ny enebolig på Nesbru i Asker. Bygget etter teknisk forskrift 2010, innflyttet sommer 2017. 295 m² inkludert 50 m² utleiedel.

Bergvarmeanlegget:

  • Bergvarmen hentes fra en 200 m dyp energibrønn og leveres til vannbåren varme i gulv, og til varmt tappevann.
  • Varmepumpe: Nibe 1255 inverterstyrt varmepumpe, 12 kW pluss 9 kW innebygget elkolbe
  • Varmepumpen har 180 l innebygget varmtvannstank. I tillegg har anlegget 100 l akkumulatortank, og en 200 l varmtvannsbereder som kan kobles til ved behov. (Den er hittil ikke brukt)
  • Energimåler integrert i varmepumpen, og ekstern elektrisk energimåler som inkluderer sirkulasjonspumpe og vannbåren varme

Økonomiske nøkkeltall for bergvarmeanlegget:

  • Investering ca 250 000 kr ekskludert elektroinstallasjon
  • Beregnet energibehov: 37000 kWh/år
  • Enova-støtte: 30 000 kr til væske-vann-varmepumpen med energimåler
  • Målt årsvarmefaktor for bergvarmeanlegget: 4,03
  • Årlig besparelse*: ca 26500 kr, 28000 kWh

*Beregnet ut fra målinger første driftsår, som dekker byggeperiode med mye romvarme første halvår som byggtørking. Andre halvår var bruken normal med romvarme og tappevann for familien på fem pluss leieboer. Målingene viser lavere forbruk i normalsituasjon enn under byggtørkingen første halvår. Energipris 0,95 kr/kWh.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: