Jordvarme og sol gir super rabatt

Sturla Ingebrigtsen var aldri i tvil om at oljefyren i familiens nye hjem skulle erstattes med varmepumpe. Gratis energi fra jord og sol ga nesten 80 % rabatt på energiregningen de første to årene.

Sturla Ingebrigtsen gravde opp hagen for å få plass til plastslanger som høster jordvarme. Foto: David Zijdemans

Da familien på fire flyttet fra Klæbu til Nannestad i november i 2014, forlot de en enebolig med bergvarmepumpe.
– Der hadde vi bodd siden den var ny åtte år tidligere, så vi rakk akkurat å tjene inn investeringen i varmepumpen før vi flyttet, sier Ingebrigtsen med et smil. Den nye boligen på ca 260 m² er fra 1997, og hadde vannbåren gulvvarme og oljefyr.

En kald vinter avgjorde valget

Som VVS-ingeniør er Ingebrigtsen over gjennomsnittlig interessert i miljøvennlig teknologi, og var fast bestemt på at oljefyren skulle ut.
– Jeg vurderte luft-til-vann-varmepumpe, som ville blitt en billig investering. Men den første vinteren vi bodde der, var det rimelig kaldt. I - 22 °C ville vi ikke fått noe særlig ut av en slik varmepumpe, poengterer han. Derfor vurderte han bergvarmepumpe, men oppdaget at det var usikkert hvor godt grunnforholdene egner seg til å bore energibrønn.
– Så vi endte med å grave opp hagen og legge jordvarmesløyfer, forteller Ingebrigtsen. Fire 25 mm rør ble lagt i bakken, totalt 1,2 km.

Solfangere på taket

Han nøyde seg ikke med varmepumpe forsynt av jordvarme. På fagmessen VVS-Dagene høsten 2014 så han Free Energy sin løsning som kombinerer varmepumpe med solfangere; HYSS (Hybrid solar system).
– Tilleggskostnaden for solfangere var ikke så himla stor. Og siden det var litt ukjent, måtte vi prøve det, sier Ingebrigtsen muntert. Det endte med 20 m² solfangere på taket, og de er koblet til varmepumpe-anlegget.

Måler via app

Kombinasjonen med sol gir høy ytelse. HYSS-systemet måler kontinuerlig hvor mye elektrisitet anlegget bruker, og hvor mye varme som leveres. Dataene hentes automatisk ned via en app.
– Siden starten er årsvarmefaktoren på 4,6 for både varme og varmt vann, opplyser Ingebrigtsen. Det tilsvarer ca. 78 % energisparing. I kroner utgjør det snaut 25 000 i året. Første halvår 2017 var årsvarmefaktoren 5,0 eller 80 % spart.  
– Anlegget skal nok holde på en stund før jeg har spart inn investeringen, sier Ingebrigtsen, men legger til at han ikke er så opptatt av det. Ifølge Ingebrigtsen vil anlegget helt sikkert gå i pluss før det må byttes.

Nok til boblebad og bikkjer

Med to tenåringer i huset og boblebad er det et like stort poeng å ha nok varmt vann. Ingebrigtsen valgte å sette inn en ekstra varmtvannsbereder, og har totalt 400 liter.
– Komfort er også vesentlig. Hvis tenåringene ønsker å bade i boblebadet eller ta seg ekstra dusj: Vær så god! sier han. Husets hunder får også nyte godt av miljøvennlig varmtvann; når det trengs, spyles i lunkent vann fra utvendig varmtvannskran.

Solvarme ned i bakken

Når sola kan dekke hele varmebehovet direkte, trengs det bare en pumpe som yter 10-70 W til å forsyne varmtvann. Det kan gi skyhøy effektfaktor – Ingebrigtsen har registrert øyeblikks-ytelse (COP-verdi) på over 100. (Eller 99 % energisparing)
– Når vi har overskuddsvarme, dumpes denne i bakken. Noe håper vi blir lagret gjennom sommeren, slik at vi får hentet det opp igjen i fyringssesongen, sier han. Det kan gi høyere energisparing i løpet av året. Med netto investering på ca 220 000 kr vil det ta inntil ni år før jordvarme-anlegget gir Ingebrigtsen nettogevinst hver måned.

Fakta om boligen til familien Ingebrigtsen

Eneboligen ligger på Maura i Nannestad. Den er bygget i 1997, og har bruksareal på ca 260 m². Da familien flyttet inn, hadde boligen oljefyr koblet til gulvvarme og to vedovner. Nå brukes ovnene bare for kosen sin del.

Jordvarmeanlegget: Jordvarmeanlegget kombinert med solfanger forsyner boligen med gulvvarme og varmtvann.

  • Jordvarmen høstes med 1,2 km plastslanger (kollektorrør) med diameter 25 mm
  • Varmepumpe: HYSS med 14,2 kW maks effekt
  • Solfanger: 20 m² på taket
  • Reserve- og spisslast: Innebygget elkoble i HYSS-anlegget
  • Opp til 55 °C på varmtvannsberedning. 200 liter bereder er integrert i varmepumpe. Av det er 100 liter forbeholdt oppvarming fra solvarme. I tillegg har Ingebrigtsen en vanlig 200 liter varmtvannsbereder i serie.

Økonomiske nøkkeltall for jordvarmeanlegget: Total investeringskostnad ca. 220 000 netto, medregnet Enova-støtte på 54 000 kr til solfanger, varmepumpe med integrert energimåling, fjerne oljekjel og sanere oljetank.
Dokumentert årlige energigevinst med anlegget: 22800 kWh, tilsvarer 25500 kr sammenlignet med å fyre med oljekjel.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: