Skryter av bergvarme og solfanger

– Når jeg ser hvor bra dette fungerer, synes jeg det er for få som satser på varmepumpe kombinert med solfanger, sier Eskild Dyrø Andresen.

Skryter av bergvarme og solfanger
Eskild Dyrø Andresen var aldri i tvil om at han ville ha bergvarme, og valgte å supplere bergvarmepumpen med solfangere. Foto: Free Energy AS

Det var aldri noe tvil om at det skulle bli bergvarmepumpe da Andresen og samboer Line Sivertsen skulle pusse opp og bygge på boligen på Stokkan i Trondheim.
– Det gir miljøvennlig og veldig behagelig varme, mener Andresen. Samboerparet valgte derfor å installere gulvvarme i alle rom.
– Jeg har gjort mye av jobben selv, og da blir det litt billigere, sier Andresen. Dessuten fant de ut at de ville supplere varmepumpe-anlegget med solfangere. Det endte med en komplett løsning fra Free Energy; Hybrid Solar System (HYSS).

Sparer over 80 %

Dette systemet har styring, lagertank og varmepumpe integrert i et 60 cm x 60 cm kabinett med innfelt iPad mini. En egen app på iPaden gjør at Andresen enkelt kan sjekke hvor godt anlegget yter ved å se på årsvarmefaktoren.
– Vi er veldig fornøyde - jeg tror snittet ligger på over 6, sier han. Fasiten fra Free Energy viser 6,4 for de to første driftsårene. Det betyr at boligen får over seks ganger så mye varme som den strømmen anlegget bruker, eller sparer 84 % energi sammenlignet med alternativer som strøm og vedfyring.
– Energiregningen er vi veldig fornøyde med, fastslår Andresen. De to første årene har han og samboeren spart snaut 41 000 kWh i året. Beboerne opplever også inneklimaet som behagelig og sunt.

Pilotprosjekt

Siden boligen har blitt mye større, er det vanskelig å sammenligne direkte med forbruket før HYSS-anlegget ble installert. Men Andresen anslår at energikostnadene er omtrent de samme nå – med vel 75 % større areal og dobbelt så mange beboere..
– Dette betaler seg fortere enn bare å montere en vanlig varmepumpe, konkluderer Andresen. Fordi anlegget er det første i sitt slag i Norge, har det vært gjennomført som et pilotprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge. Derfor har ikke samboerparet betalt full pris.
– Men sett i ettertid tror jeg nok at vi ville valgt det uansett, sier Andresen. De har også installert solceller på garasjetaket, og fått Enova-støtte til energibrønn, solfangere og solceller på totalt 50 000 kr.

Ser ut som takstein

På forhånd var de opptatt av at solfangerne ikke skulle bli for dominerende på boligen. Også her mener Andresen at de har lykkes.
– Solfangerne er felt ned i taket, og ser ut som vanlige takstein, mener han. For installatør Stian Sivertsen i DS Rør & Varme var nettopp installasjonen av solfangerne på taket den mest uvante delen av jobben.
– Dette er ikke noe vi driver med til vanlig, så jeg allierte meg med en snekker. Utover det er dette veldig plug & play for oss, poengterer han. HYSS-løsningen har forenklet jobben for rørleggeren ved å lage komponenter og kabinett hvor alt er inkludert.
– Vi trenger egentlig bare seks rør til kabinettet. Det er bare å koble seg på, fylle opp og kjøre i gang, oppsummerer han.
Anlegget hos Andresen og Sivertsen fikk hederlig omtale av Trondheim kommune under kåringen av Energispareprisen 2016.

Fakta om boligen på Stubban

Enebolig fra 1965 som ble påbygget i 2014-2016, til totalt boareal ca. 300 m². Det inkluderer to utleieenheter på til sammen 85 m². Takvinkel er 17 °. Opprinnelig hadde boligen elektrisk oppvarming kombinert med vedfyring.
Varmepumpeinstallasjonen i boligen: Under påbyggingen ble det lagt gulvvarme i alle rom. En bergvarmepumpe kombinert med solfangere på taket leverer varme til gulvene og til tappevann. Anlegget har:

  • En energibrønn på 150 m
  • En 12 kW HYSS bergvarmepumpe
  • 16 m² solfangere på taket, fordelt på 8 paneler
  • Gulvvarme med utgående temperatur på 33 °C

I tillegg har Andresen og Sivertsen fått installert 12 solcellepanel på dobbeltgarasjen, vendt mot boligen. 
Økonomiske nøkkeltall: Pilotprosjektet på Stubban ble støttet av Innovasjon Norge, og ble gjennomført til lavere priser enn markedspris.  Uten denne støtten ville anlegget kostet

  • Ca 180 000 kr for HYSS-løsningen med solfangere og kabinettet med styring, lagertank, varmepumpe og innfelt iPad Mini
  • ca 40 000 kr i installasjonskostnader
  • ca 80 000 kr for energibrønn.

Enova har gitt totalt 50.000 kr i støtte til energibrønn, solfangere og solceller. Et vanlig prosjekt ville fått ca 43 000 kr i Enova-støtte til selve HYSS-anlegget, fordelt på  
30.000 til væske-til-vann-varmepumpe med energimåler, og 13200 kr for 16 m² solfangere.
Fasit for energibruk: Anlegget ble startet 12.05.2015. Data etter de to første driftsårene viser:

  • Gjennomsnittlig årlig energibruk: 7645kWh
  • Gjennomsnittlig årsvarmefaktor: SCOP 6,4
  • Gjennomsnittlig årlig energibesparelse (i kWh): 40931 kWh

Appen avslører raskt om varmepumpe og solfangere ikke leverer nok, men må forsynes av strøm fra innebygget elkoble. I løpet av de to første driftsåret har ikke appen registrert bruk av spisslast.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: