F-gass-sertifisering

Alle som skal montere eller demontere varmepumper med f-gass, må ha gyldig f-gass-sertifikat, og jobbe for en f-gass-sertifisert bedrift.

F-gass-sertifisering
Installatører med F-gass-sertifikat har vist at de kan håndtere F-gasser riktig.

Mange varmepumper inneholder fluorholdige gasser (F-gasser). Blant annet gjelder det luft-til-luft-varmepumper. F-gasser er underlagt produktforskriften, som krever gyldig f-gass-sertifikat for alle som skal montere, demontere eller gjøre service på slike varmepumper. Også bedriften må være f-gass-sertifisert.

Hensikten med kravene er å sikre at varmepumpene blir riktig montert og vedlikeholdt, slik at anleggene ikke lekker gass til omgivelsene.

Velger du en av Varmepumpeforeningens godkjente forhandlere, skal både installatør og bedrift ha nødvendig f-gass-sertifisering. Uansett bør du alltid be om å få se f-gass-sertifikatet til den som skal gjøre en jobb på varmepumpen din.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: