F-gass-sertifisering
Installatører med F-gass-sertifikat har vist at de kan håndtere F-gasser riktig.

F-gass-sertifisering

Alle som skal montere eller demontere varmepumper med F-gass, må ha gyldig F-gass-sertifikat, og jobbe for en F-gass-sertifisert bedrift.

Mange varmepumper inneholder fluorholdige gasser (F-gasser) som er underlagt produktforskriften. Den krever gyldig F-gass-sertifikat for alle som skal montere, demontere eller gjøre service på slike varmepumper. Også bedriften må være F-gass-sertifisert.

Hensikten med kravene er å sikre at varmepumpene blir riktig montert og vedlikeholdt, slik at anleggene ikke lekker gass til omgivelsene.

Velger du en NOVAP-godkjent forhandler, skal både installatør og bedrift ha nødvendig F-gass-sertifisering. Uansett bør du alltid be om å få se F-gass-sertifikatet til den som skal gjøre en jobb på varmepumpen din.

Sist oppdatert 03.07.2019.