NOVAPgodkjent forhandler

Hvilken forhandler og installatør du velger, avgjør hvor godt varmepumpeanlegg du får.

NOVAPgodkjent forhandler

Varmepumpeforeningen anbefaler sterkt at du velger en av våre godkjente forhandlere når du kjøper varmepumpe. Hos våre godkjente forhandlere skal både bedrift og installatør ha nødvendig f-gass-sertifisering.

For å være NOVAPgodkjent forhandler må bedriftene oppfylle visse kriterier i tillegg, som blant annet ikke å gi villedende eller feilaktig informasjon om egne eller andres produkter. Bedriftene garanterer også at du som kunde får nødvendig dokumentasjon om anlegget, og tilstrekkelig opplæring i å bruke det. Som forbruker er du derfor ekstra trygg når du kjøper varmepumpe av en NOVAPgodkjent forhandler.

Kriterier for å bli og forbli NOVAPgodkjent forhandler:

  • Bedriften skal ha et kvalitets- og styringssystem tilpasset virksomheten og de oppgavene den utfører.
  • Bedriftens skal ha faglig kvalifisert personell og kapasitet til å gjennomføre oppdrag på en forsvarlig måte.
  • Bedriften skal sørge for at du som kunde får nødvendig dokumentasjon om anlegget, og tilstrekkelig opplæring i å bruke varmepumpeanlegget.
  • En NOVAPgodkjent forhandler skal i sin virksomhet ta hensyn til den totale miljøbelastningen, og skal følge alle de kravene myndighetene gir gjennom forskrifter, avgifter og gebyrer.
  • Alle påstander i markedsføring av produkter skal kunne dokumenteres. En NOVAPgodkjent forhandler får ikke gi feilaktig eller villedende informasjon om egne eller andres produkter i sin markedsføring.

For å stå oppført som NOVAPgodkjent forhandler for luft-til-luft-varmepumper må bedriften i tillegg være f-gass sertifisert.

Sist oppdatert 31-01-2024.

Annonsører: