Borettslag og sameier

Varmepumper kan være en miljøvennlig og lønnsom løsning for borettslag og sameier. De egner seg både til fellesanlegg og som enheter i hver husstand.

Borettslag og sameier
Varmepumper kan bidra til god komfort og lavere energiutgifter i borettslag og sameier.

Hvilken type varmepumpe som egner seg best for ditt borettslag eller sameie, avhenger av hva slags oppvarmingsløsning dere har i dag.

  • Har dere et sentralt anlegg for oppvarming og tappevann i dag? Da er den beste løsningen et felles anlegg med luft-til-vann-varmepumpe eller bergvarmepumpe. Vanligvis er dette økonomisk gunstig, og kan på sikt gi reduserte felleskostnader. Det gjelder også om dere bruker fjernvarme i dag.
  • Har dere elektrisk oppvarming med panelovner i hver enhet? Da er luft-til-luft-varmepumpe mest aktuelt. Varmepumpene kan installeres med utedel og innedel i hver boenhet, men det finnes også løsninger hvor én utedel kan forsyne mange innedeler.
  • Har dere elektrisk oppvarming og avtrekksventilasjon? Varmepumper som henter varme fra avtrekkslufta kan være en god løsning.

1. Start med å kartlegge mulighetene

Først må styret i borettslaget eller sameiet finne ut hvilke løsninger som er aktuelle hos dere.

2. Velg løsning

Når kartleggingen er klar, kan styret presentere alternativene for borettslaget/sameiet som så velger løsning. Kartleggingen kan også avdekke andre fornuftige energitiltak dere kan ta stilling til. God prosjektering er viktig for å få en god varmesentral og best mulig økonomi. Sørg for å innhente tilbud fra flere kompetente leverandører med gode referanser, før borettslaget/sameiet velger løsning og leverandør.  

3. Søk Enova-støtte og få på plass finansiering    

Resultatene fra kartleggingen kan enkelt brukes til å søke om Enova-støtte til varmesentralen. Bergvarmepumper i borettslag og sameier kan få støtte.

Energisparekontrakt med garanti (EPC-kontrakt) kan være et alternativ for borettslag og sameier. Kontrakten inngås med en energientreprenør og fastsetter mål for energisparing. Entreprenøren står økonomisk ansvarlig for at disse målene blir oppnådd.

Velger dere luft-til-luft-varmepumper i hver boenhet, kvalifiserer ikke det til Enova-støtte.

4. Sett i gang

Nå kan leverandøren sette i gang. Sørg for at beboerne blir informert om hva som kommer til å skje, og hvilke praktiske konsekvenser det gir underveis. Styret bør også følge opp gjennomføringen. Energimåler er en forutsetning for å få Enova-støtte, og dette er et godt verktøy for å følge opp anlegget når det er satt i drift.

 

Sist oppdatert 25-05-2023.

Annonsører: