Luft-til-luft-varmepumper i borettslag og sameier

Før du kan få installert varmepumpe i et borettslag eller sameie, må du ha tillatelse fra styret. Her er tips til deg og styret.

Luft-til-luft-varmepumper i borettslag og sameier

Stadig flere borettslag og sameier får forespørsler fra beboere som ønsker å installere luft-til-luft-varmepumpe i sine boligenheter. En del borettslag og sameier har utarbeidet egne retningslinjer for varmepumper.

– Hvis ditt borettslag eller sameie ikke har det, må du innhente egen tillatelse fra styret før installasjon, understreker informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Varmepumpeforeningen.

Styret kan forskjellsbehandle

Selv om andre har fått ja, er det ikke sikkert styret godkjenner din søknad: Ifølge Huseiernes advokat Morten Fæste kan styret forskjellsbehandle beboere. Fordeler og ulemper ved å installere varmepumpe vurderes i hvert enkelt tilfelle. For eksempel kan det bli veldig varmt øverst i en blokk, samtidig som en utedel vil være lite synlig fra en skjermet balkong. Mens lavere blokker blir mindre varme, og en varmepumpe blir mer synlig.

Riktig plassering og installasjon

Gulbrandsen sier det er ekstra viktig å passe på at:

  • utedelen plasseres riktig og ikke avgir for mye lyd
  • varmepumpen monteres korrekt og lovlig (installatøren må være f-gass-sertifisert og firmaet f-gass-godkjent)
  • varmepumpen vedlikeholdes godt nok

Velg en seriøs forhandler

– Hva som er riktig plassering av inne- og utedeler, bør borettslaget eller sameiet få en kompetent varmepumpe-installatør til å vurdere, sier Gulbrandsen. Velg en seriøs forhandler som har installatører med nødvendig kompetanse. Varmepumpeforeningen har en egen ordning for å godkjenne seriøse forhandlere med nødvendig kompetanse.

Lik plassering og like varmepumpehus

Plassering av utedel bør være lik for alle husstander som skal ha varmepumpe. Det kan også være fornuftig å bestille like varmepumpehus for alle varmepumper som monteres i borettslaget.

Styret må ha gode retningslinjer

Styret i borettslaget eller sameiet bør lage en skikkelig rammebeskrivelse med krav til kvalitet, leverandør, plassering, montering, lydnivå og andre forhold som kan være viktige. Beboer og borettslag/sameie bør også inngå en skriftlig avtale som avklarer ansvarsforhold. Avtalen kan spesifisere hva beboer og borettslag/sameie forplikter seg til når det gjelder montering og demontering av varmepumpen.

Forslag til sjekkliste og avtaler

Vi har laget tre skjemaer for styrer i borettslag og sameier:

  1. Søknad om tillatelse til å installere varmepumpe
  2. Sjekkliste for avtale mellom styre og andelseier
  3. Sjekkliste for andelseiers ansvar når varmepumpa er installert

1. Sjekkliste for søknader

Søknader om tillatelse til å installere varmepumpe i et borettslag eller sameie bør beskrive:

1.1 Type varmepumpe (merke og modell)             
1.2 Hvem skal installere varmepumpa  
1.3 Hvor og hvordan varmepumpa skal installeres  
1.4 Om utedelen skal beskyttes av varmepumpehus eller varmepumpetak  

2. Avtale om varmepumpeinstallasjon

2.1 Er søknad om installasjon godkjent av styret i forkant av installasjonen?

            

2.2 Har firma som installerer gyldig f-gass-sertifikat?
(Alle novap-godkjente forhandlere har gyldig f-gass-sertifisering)

 
2.3 Har installatør f-gass-sertifikat som er 5 år eller nyere?  
2.4 Har installatør/firma vært på befaring i borettslaget/sameiet?  
2.5 Er varmepumpen tilpasset lokalt klima?  
2.6 Er  lydnivåer vurdert og utedel plassert slik at støynivåer er innenfor gjeldende regelverk for støy?  
 2.7 Er varmepumpen korrekt installert:  
a.    Er utedel montert på grunnmur eller stativ?  
b.    Er utedel montert minimum ½ m over bakken?  
c.    Er utedel montert i god avstand fra soveromsvinduer slik at støynivået ikke blir høyere enn tillatt?  
d.    Er kondensvannslange montert i henhold til installasjonsveiledning?  
e.    Håndteres vann fra avriming på en trygg og frostsikker måte?  
f.    Er rør på yttervegg beskyttet av plastkanaler i farge tilpasset husveggen?  
g.    Er varmepumpen koblet til jordet kurs med jordfeilbryter?  
2.8 Er varmepumpehus eller varmepumpetak godkjent av styret?  
2.9  Er Varmepumpeforeningens standardkontrakt brukt?  

2.10 Er Varmepumpeforeningens installasjonsavtale brukt?

 

3. Andelseiers ansvar når varmepumpa er installert

3. 1 Andelseier har fått opplæring i riktig bruk av varmepumpen             
3. 2 Kopi av dokumentasjon skal deles med styret  
      a.    Dato for installasjon  

      b.    Dokumentasjon av lovpålagt sertifisering:
        1. F-gass sertifikatnummer for bedrift (5 siffer)
        2. F-gass sertifikatnummer for installatør (6 siffer)

 

    c. Dokumentasjon for produktet

    1.    Merke
    2.    Modell
    3.    Serienummer innedel og utedel
Kravene til dokumentasjon oppfylles enkelt ved å bruke Varmepumpeforeningens installasjonsavtale.

 
3.3 Andelseier har ansvar for service og vedlikehold av varmepumpen i henhold til produsentens anvisning.  
3.4 Andelseier dekker kostnader for service og vedlikehold av varmepumpen.  
 3.5 Andelseier har ansvar for å håndtere eventuelle problemer med støy i tilfeller der støynivåer ikke er innenfor regelverk.  
3.6 Andelseier har ansvar for å utbedre eventuelle inngrep på bygningen hvis varmepumpen byttes eller fjernes.  

3.7 Hvis andelseier selger sin enhet i borettslaget/sameiet, har andelseier ansvar for

1.    å gjøre kjøper kjent med avtalen om varmepumpe
2.    å overlevere dokumentasjonen beskrevet i punkt 3.2

 

Sist oppdatert 04-07-2023.

Annonsører: