Luft-til-luft-varmepumper i borettslag og sameier

Før du kan få installert varmepumpe i et borettslag eller sameie, må du ha tillatelse fra styret. Her er tips til hvordan du går frem.

Luft-til-luft-varmepumper i borettslag og sameier

Stadig flere borettslag og sameier får forespørsler fra beboere som ønsker å installere luft-til-luft-varmepumpe i sine boligenheter. En del borettslag og sameier har utarbeidet egne retningslinjer for varmepumper. Hvis ditt borettslag eller sameie ikke har det, må du innhente egen tillatelse fra styret før installasjon.

Når du bor i et borettslag, er det ekstra viktig å ta hensyn til naboer når du får installert varmepumpe. Ofte kan det være hensiktsmessig å samarbeide med andre beboere om en felles løsning. For eksempel finnes det varmepumpe-systemer hvor én utedel forsyner mange innedeler.

Pass ekstra godt på at:

 • utedelen plasseres riktig og ikke avgir for mye lyd
 • varmepumpen monteres korrekt og lovlig (installatøren må være f-gass-sertifisert og firmaet f-gass-godkjent)
 • varmepumpen vedlikeholdes godt nok

Velg en seriøs forhandler

Hva som er riktig plassering av inne- og utedeler, bør borettslaget eller sameiet få en kompetent varmepumpe-installatør til å vurdere. Velg en seriøs forhandler som har installatører med nødvendig kompetanse. Varmepumpeforeningen har en egen ordning for å godkjenne seriøse forhandlere med nødvendig kompetanse.

Plassering bør være lik for alle husstander som skal ha varmepumpe. Det kan også være fornuftig å bestille like varmepumpehus for alle varmepumper som monteres i borettslaget.

Flere tips til optimal installasjon av luft-til-luft varmepumper finner du her.

Styret må ha gode retningslinjer

Styret i borettslaget eller sameiet bør lage en skikkelig rammebeskrivelse med krav til kvalitet, leverandør, plassering, montering, lydnivå og andre forhold som kan være viktige. Beboer og borettslag/sameie bør også inngå en skriftlig avtale som avklarer ansvarsforhold. Avtalen kan spesifisere hva beboer og borettslag/sameie forplikter seg til i forhold til montering og demontering av varmepumpen.

Forslag til sjekkliste som kan danne grunnlaget for en avtale mellom beboer og styret:

 • Er søknad om installasjon av varmepumpe godkjent av styret før installasjon? Søknaden skal inneholde forslag til hvor varmepumpen plasseres, angi type varmepumpe og beregnet utvendig lydnivå.
 • Er varmepumpen tilpasset norske forhold?
 • Er installatør og firma F-gass-sertifisert?
 • Er det gjennomført befaring hjemme hos beboer? Under befaringen skal leverandøren av varmepumpen anbefale type varmepumpe og hvor utedelen bør plasseres.
 • Er varmepumpen riktig dimensjonert i forhold til beboerens areal?
 • Er planlagt montering av varmepumpen korrekt?
  • Varmepumpens utedel skal i utgangspunktet monteres på grunnmur for å redusere mulig vibrasjon.
  • Varmepumpens utedel bør ikke monteres direkte på trevegger, med med mindre vibrasjonsdempere sørger for at det ikke oppstår utfordringer med støy eller vibrasjoner.
  • Utedeler bør monteres i god avstand fra naboers soveromsvindu, og alltid minst ½ meter over bakken.
  • Utedeler må plasseres slik at det ikke oppstår problemer i forbindelse med avrenning av kondensvann, eventuelt kondensvann må ledes bort.
  • Eventuelle avløpsrør må frostsikres med selvregulerende varmekabel.
  • Alle rør på yttervegg må legges i rørkanaler.
 • Skal beboer montere et varmepumpehus over utedelen? Det bør i så fall være samme type som andre varmepumpehus i borettslaget/sameiet.
 • Har beboer tegnet serviceavtale?
 • Beboer er ansvarlig for vedlikeholdskostnader.
 • Hvis varmepumpen fjernes, har beboer ansvar for å utbedre eventuelle inngrep på bygningen.
 • Hvis beboeren selger sin enhet, må kjøper gjøres kjent med avtalen om varmepumpen. 

Sist oppdatert 07-02-2023.