Når oljefyren skal ut

Hvis du erstatter oljefyr eller parafinkamin med varmepumpe, kan du kutte både energikostnader og klimagassutslipp.

Når oljefyren skal ut er varmepumpe et bra alternativ

Nesten 80 prosent av energien som brukes i en privatbolig går til romoppvarming og varmt tappevann. Med høye priser på bioolje og bioparafin kan du redusere årlige energikostnader betydelig ved å bytte til varmepumpe.

Hvilken varmepumpe bør jeg velge?

Hvis du i dag har en bioparafinkamin, kan du bytte ut denne med en luft-til-luft-varmepumpe. For deg som har et biooljeanlegg tilkoblet radiatorer eller vannbåren gulvvarme, vil det beste være å skifte ut anlegget med en væske-til-vann- eller luft-til vann-varmepumpe. Bergvarmepumpe eller sjøvannsvarmepumpe er ofte et trygt valg. Velger du luft-til-vann-varmepumpe, er det viktig at du finner en forhandler med den nødvendige kompetansen slik at varme- og effektbehov i boligen blir løst på en god måte.

Kostnader ved å skifte til varmepumpe

Kostnadene ved å bytte ut et bioljefyringsanlegg med varmepumpe varierer relativt mye. Hvis hele oljefyringsanlegget med tank skal fjernes, vil dette utgjøre en merkostnad. I noen tilfeller får man også en merkostnad ved at deler av det vannbårne varmesystemet må oppgraderes. Det beste for deg som kunde er å få tilbud på hele jobben fra et firma og gi dette firmaet ansvaret for å koordinere i forhold til eventuelle underleverandører.

Er det noe spesielt jeg bør huske på ved bytte til varmepumpe?

En varmepumpe vil være mest effektiv hvis man kan ha en lavere temperatur på vannet i radiatorene enn ved oljefyring. Derfor er det viktig å få riktig vannmengde i systemet og å få regulert varmeanlegget riktig i forhold til utetemperatur. En varmepumpe gir en større besparelse jo lavere temperatur som går ut fra varmepumpen til varmeanlegget. Derfor vil det ofte lønne seg å sette inn flere radiatorer eller viftekonvektorer for å kunne senke temperaturen i varmeanlegget. Mange boliger har imidlertid overdimensjonerte radiatoranlegg som egner seg godt til en lavere vanntemperatur enn det mange bruker ved et oljefyringsanlegg. En god forhandler skal ha den nødvendige kunnskapen for å velge riktig type varmepumpe og mulige tilpasninger ved utskifting av et oljefyringsanlegg.

Nedgravd oljetank er huseiers ansvar

Hvis du har én eller flere nedgravde oljetanker med en kapasitet til å oppbevare mer enn 3 200 liter olje, skal du sikre at tanken er i betryggende stand. Eierne plikter å utbedre eller fjerne tanken før den utgjør noen risiko for forurensning. Det er krav til å fjerne tanker som ikke er i bruk. Kommunen bestemmer om og eventuelt hvor i kommunen disse bestemmelsene gjelder. Det er viktig at du får avklart med ditt forsikringsselskap om hvilke ansvar du har.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: