Så lite koster det å kjøle med en varmepumpe

Har du først investert i en luft-til-luft-varmepumpe, koster det lite å bruke den til å kjøle boligen din i sommerhalvåret. Du bruker sannsynligvis mer penger på kalde drikker og is.

Så lite koster det å kjøle med en varmepumpe
Varmepumpe som aircondition gir super komfort - og til lav energibruk.

Luft-til-luft-varmepumper er en smart måte å kjøle en bolig på. Innedelen kan levere avkjølt luft som sikrer god komfort også på de varmeste dagene. Varmepumpe aircondition!

Normalt vil det gå med lite energi til å kjøle med varmepumpen . Du har bare behov for å kjøle noen timer på de varmeste dagene, og det er mindre forskjell mellom temperaturen inne og ute enn om vinteren. Dette er gunstig for varmepumpen. 

Bruker noen få hundre watt

Hvor mye effekt varmepumpen bruker til å levere kaldere luft avhenger av flere faktorer, som hvor varmt det er inne, hvor raskt den skal kjøle og hvor store arealer den skal dekke. En vanlig luft-til-luft-varmepumpe (nordisk modell med nominell effekt 3,5 kW) bruker gjerne mellom 200 og 1200 W, i snitt kanskje 400 W. Hvor mye energi dette blir i løpet av året, avhenger blant annet av været og hvordan varmepumpen brukes.

Under 6 kr dagen

Hvor mye koster aircondition eller kjøling med varmepumpe? Varmepumpe-installatør Fredrik Selebø holder en rekke kurs for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), og har laget et enkelt eksempel for å illustrere hva kjøling koster. Han regner med 60 dager med kjøling i 10 timer hver dag, i perioden fra mai og ut september, og da tar han ganske godt i. Dette blir 600 timer á 400 W, eller 240 kilowatt-timer.

Strømprisen er vanligvis lavere i sommerhalvåret enn om vinteren. Ifølge statistikk fra SSB var gjennomsnittsprisen ca. 142 øre/kWh i 2021. Med andre ord koster kjølingen i dette eksempelet ca. 340 kr - eller snaut 6 kr dagen for 10 timers kjøling. 
– Dette vil selvsagt variere for ulike brukere og boliger, men teknologien gir kundene stort utbytte når varmepumpen brukes til å kjøle, konkluderer Selebø. Vil du vite nøyaktig svar, må du måle strømforbruk for varmepumpen når den brukes til kjøling.

Fjern varme hvis du kan

På energiattesten til varmepumper finner du årlig effektfaktor for kjølemodus. Mange nye luft-til-luft-varmepumper har høy effektfaktor, ofte sju eller mer. Da gir en kilowatt strøm inn i varmepumpa sju ganger så mye kjøling. Det er likevel ingen grunn til å sløse, mener Selebø. 
– Du bør bruke utvendig solskjerming slik at du først senker behovet for å kjøle, understreker han. Varme fra sola er en av de viktigste grunnene til at boliger blir for varme om sommeren. 

Kjøl med måte

Sjekk også at det ikke står på varme noe sted. Har du ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner, kan du slå av gjenvinneren på varme dager.
– Dessuten trenger du kanskje ikke kjøle helt ned til 21 °C, påpeker Selebø. Mange går lettkledd på varme sommerdager, og da kan 21 °C bli ubehagelig kaldt. Varmepumpen kjøler lufta i det rommet hvor innedelen står. Siden kald luft synker, kan du ikke regne med å få noen kjøleeffekt i etasjer høyere opp. 

Pass deg for automatisk driftsmodus

Hvis du holder deg unna auto driftsmodus på varmepumpen, kan du også unngå sløsing. Med auto-funksjonen for driftsmodus velger varmepumpen selv om den skal varme eller kjøle. 
– Da risikerer du at varmepumpen varmer om natta og begynner å kjøle om morgenen. Det er bedre å velge oppvarming eller kjøling etter behov, sier kurs- og informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i NOVAP.

Bruk vifta smart

Når du bruker varmepumpen til å kjøle, kan det også være lurt å stille inn vifta på innedelen optimalt. Hvis du endrer spjeldvinkel slik at lufta blåser langs taket, får du bedre komfort i oppholdssonen. Og setter du opp hastigheten på vifta, får du bedre omrøring av lufta i rommet slik at kjølt luft sprer seg bedre.  

Sjekk slangen hver sommer

Og før du i det hele tatt tenker på å kjøle med varmepumpen: 
– Sjekk at du har en kondensslange montert på innedelen, og at den er riktig montert og åpen slik at kondensvann fra innedelen renner ut på utsiden av veggen. Dette bør du gjøre første gang varmepumpen brukes til kjøling, hver sommer, understreker Gulbrandsen.

PS. For vinteren kan det være lurt å sjekke disse tipsene: Nattsenking med varmepumpe er det sjelden mye å hente på.  

Kondensvannslange er viktigKondensvannslangen må plasseres slik at vannet ikke treffer veggen. 

Sist oppdatert 16-05-2023.

Annonsører: