Skal du bytte ut oljefyr, bør du fjerne oljetanken samtidig.
Dersom tanken skulle gå lekk og forurense grunn, grunnvann eller gjøre skade på bygninger, er det tankeier som er ansvarlig.

Fjerning av oljetank

Skal du bytte ut oljefyr, bør du fjerne oljetanken samtidig. Ut 2019 får du 10 000 kr i Enova-støtte. Her får du råd om hva som skal til.

Rundt omkring i Norge finnes det trolig om lag 270 000 nedgravde oljetanker. Har du en av dem, er det ditt ansvar å sørge for at den er i god stand og ikke lekker. Ifølge Miljødirektoratet kan det koste alt fra 40 000 opp til flere millioner kr å rydde opp etter en lekkasje. Og selv om du tror tanken er tom fordi du har «fyrt opp» alt, kan det likevel være flere hundre liter olje igjen.

#1 Gjør det nå og få Enova-støtte

Forbudet mot fossil fyringsolje trer i kraft i 2020. Ut 2019 får du 10 000 kr i støtte fra Enova hvis du fjerner oljefyr og oljetank samtidig med at du installerer varmepumpe eller annen fornybar varme. Denne støtten forsvinner i 2020.

Det er ingen vits i å nøle. Miljødirektoratet har foreslått at alle nedgravde tanker som ikke brukes (på tre år), skal graves opp eller fylles igjen.

#2 Få fagfolk til å tømme og rense tanken

Myndighetene stiller strenge krav til hvordan nedgravde oljetanker skal renses og fjernes. I utgangspunktet gjelder disse kravene for tanker over 3200 liter, men

  • Kommuner kan bestemme at det gjelder alle tanker, uansett størrelse, og
  • Miljødirektoratet har foreslått at kravene skal gjelde alle nedgravde tanker.

For å få Enova-støtte må du bruke et firma med spesiell tillatelse til å tømme og rense oljetanker.

# 3 Be om tilbud fra flere firmaer

Det er alltid fornuftig å be om tilbud fra flere firmaer som har nødvendige tillatelser. Finn ut mest mulig om tanken din på forhånd; hvor gammel den er, størrelse, type, hvor den er plassert og når den sist ble sjekket.

Spør kommunen om hvilke bedrifter i ditt område som har nødvendige tillatelser, eller sjekk kvalitetssikrede bedrifter hos Oljefri (ekstern lenke).

Prisen for å fjerne oljetank og oljefyr ligger ofte mellom 20 000 kr og 30 000 kr, men det kan hende forholdene hos deg gjør jobben dyrere. Det blir den blant annet hvis

  • det er asbest i fyrrommet – det krever spesiell kompetanse og arbeidsmiljøtiltak
  • atkomsten til tanken er dårlig, for eksempel nedgravd under en terrasse
  • grunnen rundt tanken er forurenset

# 4 Pass på at kommunen får beskjed

Gi beskjed til kommunen når oljetanken er sanert. Firmaet som gjør jobben er pålagt å gjøre dette, men du selv har det endelige ansvaret for å sørge for at det er gjort.

# 5 Husk å ta vare på alle fakturaer underveis

For å få støtte fra Enova må du dokumentere kostnadene dine. Når oljetank og oljefyr er fjernet og varmepumpen installert, registrerer du kostnadene på Enovas nettsider.

Sist oppdatert 13.09.2019.