Fjerning av oljetank

Har du fortsatt en oljetank nedgravd på eiendommen? Her får du råd om hva som skal til for å fjerne den.

Skal du bytte ut oljefyr, bør du fjerne oljetanken samtidig.
Dersom tanken skulle gå lekk og forurense grunn, grunnvann eller gjøre skade på bygninger, er tankeier er ansvarlig.

Rundt omkring i Norge finnes det trolig fortsatt mange nedgravde oljetanker. Har du en av dem, er det ditt ansvar å sørge for at den er i god stand og ikke lekker. Ifølge Miljødirektoratet kan det koste alt fra 40 000 opp til flere millioner kr å rydde opp etter en lekkasje. Og selv om du tror tanken er tom fordi du har «fyrt opp» alt, kan det likevel være flere hundre liter olje igjen.

Det er ingen vits i å nøle. Miljødirektoratet har foreslått at alle nedgravde tanker som ikke brukes (på tre år), skal graves opp eller fylles igjen.

Få fagfolk til å tømme og rense tanken

Myndighetene stiller strenge krav til hvordan nedgravde oljetanker skal renses og fjernes. I utgangspunktet gjelder disse kravene for tanker over 3200 liter, men

  • Kommuner kan bestemme at det gjelder alle tanker, uansett størrelse, og
  • Miljødirektoratet har foreslått at kravene skal gjelde alle nedgravde tanker.

Be om tilbud fra flere firmaer

Det er alltid fornuftig å be om tilbud fra flere firmaer som har nødvendige tillatelser. Finn ut mest mulig om tanken din på forhånd; hvor gammel den er, størrelse, type, hvor den er plassert og når den sist ble sjekket.

Spør kommunen om hvilke bedrifter i ditt område som har nødvendige tillatelser, eller sjekk kvalitetssikrede bedrifter hos Oljefri (ekstern lenke).

Prisen for å fjerne oljetank og oljefyr ligger ofte mellom 20 000 kr og 30 000 kr, men det kan hende forholdene hos deg gjør jobben dyrere. Det blir den blant annet hvis

  • det er asbest i fyrrommet – det krever spesiell kompetanse og arbeidsmiljøtiltak
  • atkomsten til tanken er dårlig, for eksempel nedgravd under en terrasse
  • grunnen rundt tanken er forurenset

Pass på at kommunen får beskjed

Gi beskjed til kommunen når oljetanken er sanert. Firmaet som gjør jobben er pålagt å gjøre dette, men du selv har det endelige ansvaret for å sørge for at det er gjort.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: