Nå anbefaler Riksantikvaren varmepumper

– Varmepumpe er det første tiltaket du bør vurdere for å spare energi hvis du bor i et fredet eller vernet hus, sier rådgiver Karen Elkjær hos Riksantikvaren.

 – Mer effektiv energibruk i fredete og vernete bygninger er viktig for klimaet, og for den enkelte som sitter med et kaldt hus og høy strømregning, understreker Karen Elkjær hos Riksantikvaren.

Kaldt og kostbart er en ikke uvanlig kombinasjon for den som bor i et gammelt hus – spesielt ikke hvis huset er fredet eller vernet. Da er det begrensninger for hva du har lov til å gjøre. Men kanskje er det mer enn du tror:

– En spørreundersøkelse vi fikk gjort i fjor høst, viste at mange som bor i fredete eller vernete bygninger tror at varmepumper ikke aktuelt for dem. Men det er et kjempeviktig og effektivt tiltak flere bør vite om, fastslår Elkjær.

Undersøkelsen ble gjort av Respons analyse blant drøyt 2300 huseiere, og viser at
•    36% av eierne i vanlige boliger, og bare
•    20% av eiere av fredete eller vernete hus
hadde installert luft-til-luft-varmepumpe.

Varmepumpe er det mest effektive enkelttiltaket

Riksantikvaren har derfor laget en veileder for varmepumper i fredete og verneverdige boliger. Den fastslår at en luft-til-luft-varmepumpe er det mest effektive enkelttiltaket i forhold til investeringskostnad, og at effekten er umiddelbar. Installasjonen kan tilpasses slik at utedelen og kanaler påvirker bygningens utseende så lite som mulig.
– Dessuten kan en luft-til-luft-varmepumpe enkelt fjernes, og det fysiske inngrepet er lite, poengterer Elkjær.

(saken fortsetter under bildet)

Disse utedelene er godt synlige fra gaten, men det å male varmepumpehus og kanaler i samme farge som huset gjør dem mye mindre framtredende. Foto: Ola Hjelen, Møre og Romsdal fylkeskommune.

En varmepumpe har liten påvirkning på bygningen

I tillegg til å installere varmepumpe anbefaler Riksantikvaren å gjøre noen enkle grep for å stoppe trekk rundt vinduer og langs gulv og tak.
– Vi ønsker at folk skal gjøre de tiltakene som har minst påvirkning på bygningene. Luft-til-luft-varmepumpe er i all hovedsak et reversibelt tiltak når den er installert riktig, sier Elkjær.

Du må få tillatelse før du kan sette i gang

Selv om Riksantikvaren nå anbefaler luft-til-luft-varmepumper, må du som eier et fredet eller vernet hus få tillatelse først.

  • For fredete boliger må du søke fylkeskommunen om tillatelse
  • For vernete boliger må du søke kommunen om tillatelse

– Fredning er det sterkeste vernet vi har. Vi anbefaler å kontakte fylkeskommunen tidlig, og helst dra på felles befaring med installatør for å finne gode løsninger i fellesskap, sier Elkjær.

Fått nei før? Søk en gang til!

Nå som Riksantikvaren har laget veilederen, betyr det nye muligheter for boligeiere som tidligere har fått avslag fra kommune eller fylkeskommune.
– Med den kunnskapen vi nå har på plass om effekten, så har vi ett klart råd: Søk en gang til! Det sa riksantikvar Hanna Geiran da den nye veilederen ble lansert.

Fire anbefalinger til selve installasjonen

Riksantikvaren har laget fire konkrete anbefalinger for selve installasjonen av luft-til-luft-varmepumper i vernete eller fredete boliger, i samarbeid med blant andre Varmepumpeforeningen.

  1. Sett opp et varmepumpehus rundt utedelen og mal eller lakker varmepumpehus og kanaler i samme farge som huset
  2. Unngå å plassere utedelen på fasade som vender ut mot offentlig rom, gate eller gårdstun
  3. Ta hensyn til viktige elementer i fasaden når utedelen plasseres. Den bør ikke konkurrere med trapper, veranda, karnapp eller lignende
  4. Tenk tilpasning også inne. Kan innedelen lakkeres?

Mer om disse anbefalingene og eksempler på gode og dårlige løsninger finner du i selve veilederen og i Riksantikvarens eksempelsamling.

Innedel lakkert i samme rødfarge som veggen gir et mye mer diskret resultat. Foto: Lunheim Elektro.

Sist oppdatert 23-03-2023.

Annonsører: