Fjerne oljefyr? Her er syv gode råd

Varmepumpe er et godt alternativ til bioolje, og kan spare deg for energiutgifter fra dag 1. Her er oppskriften.

Huskeliste når oljefyren skal ut
Fra 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til å varme opp boliger. Foto: Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch

Da fyring med fossil olje ble forbudt fra 2020, valgte en del boligeiere å gå over til bioolje. I mange tilfeller er dette en kortsiktig løsning. Hvor lenge en oljefyr holder, er vanskelig å vite. Det avhenger blant annet av hvor gammel den er og hvor godt den har vært vedlikeholdt. Også tilstanden på oljetanken er det viktig å sjekke – spesielt hvis den er gravd ned. Da kan den være rusten, og du kan få kostbare lekkasjer.

Varmepumpe betyr lavere energiutgifter

Biofyringsolje i boliger bør være generasjon 2, som koster opptil 40 % mer enn vanlig fyringsolje. Velger du varmepumpe i stedet, får du lavere månedlige energiutgifter enn før. Varmepumpe krever en større investering, men det du sparer i energiutgifter, dekker vanligvis investeringen i løpet av seks til åtte år.

Slik går du fram for å bytte ut biooljeanlegg med varmepumpe:

1. Sjekk status på boligen og varmeanlegget

Finn ut årlig energibruk, helst for flere år
Pass på å ta med alt du bruker; strøm, olje og andre energikilder, som ved.

Sjekk hva slags radiatoranlegg du har
Mange boliger med oljefyr har radiatorer. Hva slags radiatorsystem du har og hvordan det blir brukt, er veldig viktig når du skal bytte ut biooljefyr med varmepumpe. Det skyldes at varmepumper er mer effektive jo lavere temperaturer de leverer ut i varmeanlegget ditt. Og hvor lav temperatur varmepumpene kan levere for å gi behagelig innetemperatur, avhenger av hvor store og hvor mange radiatorer du har.

For å finne ut hva slags radiatorer du har og hvordan de brukes, trenger du vanligvis hjelp av dyktige fagfolk. De må komme på befaring, og de må kjenne til både varmesystemer fra ulike tidsperioder, og hva slags driftsbetingelser varmepumper trenger.

2. Finn ut om det er aktuelt å etterisolere boligen din

En del eldre boliger med oljekjel ble bygget med lite isolasjon i vegger og tak. Hvis din bolig ikke er etterisolert fra før, kan det være smart å vurdere enkle tiltak for å senke varmebehovet. For eksempel er det ofte fornuftig å skifte vinduer i eldre boliger. Og det å etterisolere kaldt loft er et av de billigste, enkleste og mest effektive tiltakene du kan velge (ekstern lenke). Hvis du kan senke varmebehovet på denne måten, kan det bli enklere å installere varmepumpe i en bolig med oljefyr.

3. Få en dyktig installatør på befaring

Det å erstatte oljefyr med varmepumpe krever god kompetanse - både om ulike typer varmeanlegg og varmepumper. Forskjellige boliger kan ha veldig ulike løsninger med oljekjel, så det er fornuftig å få en kyndig fagperson til å se på anlegget hos deg.

4. Sjekk hvordan det står til med oljetanken

Nedgravde oljetanker i stål vil ruste over tid. Som huseier har du ansvaret hvis det oppstår lekkasjer. Sjekk med forsikringsselskapet ditt hvilke krav din kommune stiller.

Det er krav til å fjerne nedgravde tanker som ikke skal brukes lenger. Hvis du skal erstatte oljefyren med varmepumpe, kan det være fornuftig å kvitte deg med oljetanken samtidig.

5. Be om tilbud fra flere installatører

Be om tilbud på løsning fra flere installatører før du velger. Sjekk at aktuelle bedrifter har god kompetanse på å bytte ut oljefyr, for eksempel ved å be om referanser. De bør komme på befaring i boligen din slik at de kan foreslå best mulig løsning for deg. Du bør velge en installatør som kan ta ansvar for alt som skal gjøres.

Oppgi årlig energibruk, slik at installatøren kan beregne hvor mye varmepumpe-løsningen vil koste deg hver måned i forhold til hva du har nå. Be om pris og lønnsomhetsberegninger basert på ditt behov.

Å installere varmepumpe er en langsiktig investering som gir lavere energiutgifter. Når du innhenter tilbud, bør du sikre at tilbudene spesifiserer alle kostnader som eventuelt kommer i tillegg.

  • Hvis du må gjøre noe med radiatoranlegget, må tilbudet ha med kostnadene for dette.
  • Pass på at leverandøren vurderer om det elektriske anlegget i boligen din bør oppgraderes.
  • Skal leverandøren håndtere det å fjerne oljefyr og oljetank for deg, må kostnadene for dette også spesifiseres i tilbudet.

6. Velg løsning og sett i gang

Se på tilbudene du får, og pass på at du sammenligner like løsninger og like kostnader. Velg en installatør du har tillit til, og som har gode referanser.

7. Sjekk om du kan få støtte fra Enova

Fra 2020 kuttet Enova ut støtte til å fjerne oljefyr og oljetank, men gir fortsatt noe støtte til varmepumpeanlegg:

Når varmepumpen er installert og betalt, registrer du kostnadene hos Enova – og får penger på konto i løpet av tre uker. Pass at du tar vare på alle relevante fakturaer underveis.

Sist oppdatert 07-02-2023.