Standard montering av varmepumpe: Dette bør være inkludert i fastpris

Hva kan du forvente deg når du bestiller en standard montering av varmepumpe? Her er Varmepumpeforeningens anbefalinger.

Her plasseres utedelen på en luft-til-luft-varmepumpe på veggstativ under terrasse. Vanskelige arbeidsforhold kan gjøre monteringen litt dyrere.

Disse anbefalingene dekker hva som må til for å få en korrekt montert luft-til-luft-varmepumpe i en bolig med trevegg.

– Det som ofte kalles standard montering er ikke alltid en komplett installasjon, påpeker informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Varmepumpeforeningen. Før du bestiller varmepumpe, er det fornuftig å sjekke hva som er inkludert i monteringen og hvor mye du faktisk må ut med for å få et godt resultat.

– Når du får regningen for montering med tillegg, ender du kanskje med å betale dyrt for den varmepumpen du fikk tak i billig, sier Gulbrandsen. 

Både deler og montering

Prisen på montering dekker ikke bare jobben som skal gjøres, men også de delene som trengs for å installere varmepumpen.

– Selve varmepumpen leveres bare med innedel, utedel og fjernkontroll. For å montere trengs blant annet isolerte rør, signalkabel og vibrasjonsdempere i tillegg, forklarer Gulbrandsen. Varmepumpeforeningen anbefaler at nødvendig utstyr for en typisk installasjon skal være inkludert i prisen for montering, som vist nedenfor.

Mer arbeid øker prisen

Tilsvarende skal nødvendig arbeid være inkludert i pris for montering. Men forhold ved en bolig som krever spesialutstyr eller som gjør monteringen mer tidkrevende, må du ofte betale ekstra for. Eksempler er vanskelig atkomst, behov for stillas eller kjerneboring i mur eller betong.

– Kjerneboring er komplisert og koster gjerne opp til tre til fire tusen kr for én gjennomføring, opplyser Gulbrandsen.

Tjenester som bør være inkludert i standard montering

Vanlige forutsetninger for standard montering er grei atkomst, og maks høyde for installasjonen innendørs 2,5 m, utendørs 1,5 m.

Installasjon av varmepumpens innedel og utedel skal gjøres av installatør med gyldig F-gass sertifikat, fra en bedrift med godkjent F-gass sertifikat.

En standard montering bør inkludere følgende tjenester:

Tjeneste Inkludert
Installasjon i henhold til installasjonsmanual for varmepumpemodellen, inkludert:
  • Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm tykk
  • Elektrisk tilkobling mellom innedel og utedel
  • Vakuumering og tetthetsprøving av anlegget

Ja
Ja
Ja
Test og igangkjøring av varmepumpen, med loggføring Ja
Opplæring i å bruke varmepumpen, inkludert vedlikehold Ja
Kjøring: minimum 40 km tur-retur fra utsalgssted (varierer etter sted i landet) Ja
Forsvarlig tetting av gjennomføring i vegg Ja
 
Hulltaking i trevegg er en del av standard montering. Kjerneboring i mur- eller betongvegger er komplisert og koster gjerne fra 3500 kr for ett hull.

Deler som bør være inkludert i standard montering

Deler Inkludert
Minimum 4 m kobberrør med isolasjon av høy kvalitet, og tilhørende signalkabel mellom innedel og utedel Ja
Minimum 4 m slange for kondensvann Ja
Minimum 4 m UV-bestandige plastkanaler for å beskytte rørene utvendig Ja
To veggbraketter (veggstativ) Ja
Fire vibrasjonsdempere i gummi eller tilsvarende kvalitet Ja
Kabel for å koble varmepumpen til strøm Ja
Plastrør eller tilsvarende til gjennomføringen i veggen Ja

 

Isolerte kobberrør, kondensvannslange og elektrisk signalkabel mellom innedel og utedel.

Dette må du ofte betale ekstra for:

Tjeneste Eventuelle tillegg (i kr)
Kjerneboring i murvegg/betongvegg eller boring i tømmervegg  
Lift eller stillas hvis det er nødvendig  
Merarbeid som følge av vanskelige arbeidsforhold (montering under terrasse og lignende)  
Egen jordet kurs/kontakt for å koble varmepumpen til strøm hvis det ikke finnes fra før (Dette må gjøres av elektriker)  
Etterfylling av gass hvis det trengs for ekstra lange rørstrekk. (Ofte gjelder det for rørstrekk over 10 m, men det avhenger av produsent)  
Kondensvannspumpe hvis det er nødvendig  
Bistand til wifi-oppkobling av varmepumpen  
Kjøreavstand ut over minimum 40 km tur-retur  
Hulltaking og tetting i nyere boliger med høy lekkasjetetthet  
Demontering av gammel varmepumpe* og eventuell bortkjøring av den.  
Skjult montasje (kanaler inni vegg eller bak kledning)  
Rydde og kjøre bort emballasje  
* Bare personer med gyldig f-gass sertifikat har lov til å demontere gamle varmepumper. Også bedriften må ha gyldig f-gass sertifikat.

Deler

Del Eventuelle
tillegg (kr)

Mer enn 4 m lange:

  • Kobberrør
  • Signalkabel
  • Kondensvannslange
  • Plastkanaler
 
Bakkestativ  
Veggbraketter for lav grunnmur  
Andre typer braketter  
Drypp-panne for å drenere vann fra avriming  
Varmepumpehus eller varmepumpetak  
Wifi-styring, SMS-styring og andre styringer når det ikke er inkludert i produktet  
Plastkanaler i farger som matcher huset

 

Plastkanaler i farge som matcher huset og veggbraketter for lav grunnmur er noe av det du ofte må betale ekstra for.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: