Hva er COP?

Effektfaktor eller COP beskriver ytelsen til varmepumper der og da.

COP-faktor, COP-verdi eller effektfaktor – navnene er mange, og alle beskriver hvor mye mer varmeeffekt du får ut av varmepumpen enn hva den bruker av strøm. COP står for coefficient of performance, og kalles også varmefaktor.

COP-verdi varmepumpe

COP-faktor er en øyeblikksverdi. Den avhenger av temperaturen på varmekilden og hvilken temperatur varmepumpen skal levere til varmesystemet (til inneluft, til varmt tappevann, romvarme eller kombinasjoner):

  • COP  øker jo lavere temperatur varmepumpen kan levere, og

  • COP øker jo høyere temperatur varmekilden har  

COP varmepumpe versus årsvarmefaktor

Hvis du lurer på hvor effektivt en varmepumpe produserer varme, bør du heller se på årsvarmefaktoren (SCOP). Effektfaktor (COP) er ikkedet samme som virkningsgrad, selv om mange bruker dem om hverandre. 

Sist oppdatert 01-06-2023.

Annonsører: