Hva er COP?

Effektfaktor eller COP beskriver ytelsen til varmepumper der og da.

Effektfaktor beskriver hvor mye mer varmeeffekt du får ut av varmepumpen enn hva den bruker av strøm. Dette kalles også COP-faktor (coefficient of performance) eller varmefaktor. COP-faktorer er øyeblikksverdier, og de avhenger av temperaturen på varmekilden og hvilken temperatur varmepumpen skal levere til varmesystemet (til inneluft, til varmt tappevann, romvarme eller kombinasjoner):

  • COP øker jo lavere temperatur varmepumpen kan levere, og

  • COP øker jo høyere temperatur varmekilden har  

Hvis du lurer på hvor effektivt en varmepumpe produserer varme, bør du heller se på årsvarmefaktoren (SCOP). Effektfaktor (COP) er ikke det samme som virkningsgrad, selv om mange bruker dem om hverandre. 

Sist oppdatert 31.01.2019.