Hva er en varmepumpebereder?

En varmepumpebereder kan spare deg for en god del strøm: Den kan gi opp til 2,5 ganger så mye varme i form av varmt tappevann som hva den bruker av strøm.

Varmepumpebereder eller tappevannsvarmepumpe kvalifiserer nå til støtte fra Enova

Det finnes to vanlige typer varmepumpeberedere:

  • en som har både innedel og utedel akkurat som luft-til-vann-varmepumper
  • en hvor hele varmepumpeberederen står inne.

Den siste typen er kort forklart en varmtvannstanke med varmepumpe på toppen. Begge typene varmepumpeberedere henter varme fra luft.

Varmepumpeberedere egner seg i boliger som ikke har innlagt vannbåren varme, hvor de kan gi energieffektiv oppvarming av tappevann. Tappevannsvarmepumpe er også et vanlig navn på denne typen varmepumpe.

Ute eller inne

Mens varmepumpeberederen med egen utedel alltid henter energi fra uteluft, kan kompakt-varianten hente varme på flere måter:

  • Fra uteluft via kanaler
  • Fra brukt, (oppvarmet) luft inne i boligen via ventilasjonskanaler eller
  • Fra rommet hvor den er plassert

Hvor lufta hentes fra, kan tilpasses hver enkelt bolig ut fra forutsetninger og behov for varmtvann; slike varmepumpeberedere kan brukes på ulike måter.

Støtte fra Enova

Fra 1. september 2023 kan du få inntil 5 000 kroner i støtte når du skaffer deg en varmepumpebereder. Det forutsetter blant annet:

  • at varmepumpeberederen har energimerke A+ eller bedre,
  • at den bare brukes til å produsere varmt tappevann,
  • at den har tank av rustfritt stål og
  • at den installeres av fagfolk.

Les mer om støtte til varmepumpebereder hos Enova.

En varmepumpebereder blir installert i en eneboligFoto: Varmepumpekjeden Enkon

Lite kjent teknologi i Norge

Varmepumpebereder er en energieffektiv teknologi for å varme opp tappevann, poengterer Enova.

– Teknologien er lite kjent og lite utbredt i det norske markedet og kategoriseres derfor som en markedsmessig umoden teknologi, skriver Enova på sine nettsider.

Enova støtter varmepumpeberedere for å gjøre teknologien mer kjent og tilgjengelig. Målet er at varmepumpebereder på sikt blir et godt alternativ for alle som skal kjøpe seg ny varmtvannsbereder. Støtten vil trappes ned og fases ut når markedet blir modent.

Innstillinger på varmepumpeberederen gjøres av installatøren fra Varmepumpekjeden EnkonFoto: Varmepumpekjeden Enkon

Sist oppdatert 06-07-2023.

Annonsører: