Hva er nordisk modell av varmepumper?

Det kalde og varierte klimaet i Norden stiller tøffere krav til varmepumper - blant annet at de skal virke godt også i sprengkulde.

Derfor har en rekke produsenter utviklet nordiske modeller av sine luft-til-luft-varmepumper. Det handler særlig om at varmepumpene skal:

 • Virke godt i kulda
  De fleste nordiske modellene kan hente varme fra uteluft ned mot - 25 °C.
   
 • Gi effektiv og robust avriming
  Rim på utedelen av varmepumper er normalt i Norge. Fuktighet i uteluft vil danne rim på utedelen når det er kaldere enn ca +5°C. Denne rimen må fjernes med jevne mellomrom. Vannet fra denne avrimingen må renne bort i stedet for å fryse, så derfor har nordiske modeller ferdig montert varmekabel i bunnpannen på utedelen. I tillegg til dette er styringen optimalisert for å håndtere dette på best mulig måte.
   
 • Spare mest mulig energi i løpet av året
  Nordiske modeller er utviklet for å gi høyest mulig energisparing i vårt klima. Et viktig mål for energisparing er årsvarmefaktor, som forteller hvor mye mer varme en varmepumpe gir i løpet av året enn hva den bruker av strøm. Teoretisk årsvarmefaktor (SCOP) oppgis på varmepumpenes energimerke, for ulike klimasoner.

Sist oppdatert 01-06-2023.

Annonsører: