Kan elektriker montere varmepumpe?

Nei, det å være elektriker kvalifiserer ikke til å montere luft-til-luft-varmepumper. Myndighetene krever at alle installatører har et gyldig f-gass sertifikat.

Bare en f-gass sertifisert installatør har lov til å montere en varmepumpe.

Luft-til-luft-varmepumper inneholder fluorholdige gasser (f-gasser), som kan skade klimaet og miljøet hvis de lekker ut til omgivelsene. Derfor er det strenge krav til hvem som kan montere og demontere slike varmepumper. 

Hensikten er å sikre at varmepumpene blir riktig montert og vedlikeholdt, slik at anleggene ikke lekker gass til omgivelsene. For å få f-gass sertifikat må en installatør bestå både en teoretisk og en praktisk prøve. 
 

Sist oppdatert 31-01-2024.

Annonsører: