Bergvarmepumper får tilskudd fra Enova

Bergvarmepumper gir deg rett til støtte fra Enova. Registrerer du kvitteringene på Enovas nettsider, får du pengene tilbake i løpet av tre uker.

Tilskudd fra Enova

Støtteordningen for utvalgte typer varmepumper er rettighetsbasert. Det betyr at du slipper å søke før du kjøper. Du kan få støtte til varmepumper i nye og eksisterende boliger, og i fritidsboliger.
NB! Du får ikke Enova-støtte til boliger som primært leies ut.

Så mye kan du få i støtte

  • Væske-til-vann-varmepumper: 10 000 kr
  • Akkumulatortank (tilkoblet varmeanlegg for romoppvarming): 5 000 kr
  • Omlegging til vannbåren varme: 10 000 kr
  • Tiltaksbonus (for alle tre tiltakene samlet): inntil 15 000 kr

Tiltaksbonusen ble innført i 2022, og den krever at du installerer væske-til-vann-varmepumpe, vannbåren varme og akkumulatortank.

Forutsetningen for å få støtte til varmepumpeanlegg er at varmepumpene forsyner boligen din med vannbåren oppvarming. Vi i Norsk Varmepumpeforening anbefaler alle å installere energimåler samtidig med varmepumpen. Slik kan du følge med på hvor godt varmepumpen fungerer.

Slik går du frem

Når varmepumpeinstallasjonen og eventuelle andre tiltak er gjennomført og betalt, kan du registrere totalkostnadene dine. Du må ha alle fakturaer eller kvitteringer for å gjøre det, og de må dokumentere hvilken varmepumpemodell du har valgt. All dokumentasjon må leveres innen 20 måneder etter at installasjonen er ferdig.

All informasjon du trenger for å få støtte fra Enova til boliger finner du her: Enovatilskuddet (ekstern lenke)

Enova har egen støtteordning for borettslag og sameier som du finner her: Støtte til borettslag eller sameier (ekstern lenke)

Slik får du utbetalt tilskudd

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: