Tilskudd fra Enova

Tilskudd fra Enova

De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova. Registrerer du kvitteringene på Enovas nettsider, får du pengene tilbake i løpet av tre uker.

Støtteordningen for utvalgte typer varmepumper er rettighetsbasert. Det betyr at du slipper å søke før du kjøper. Du kan få støtte til varmepumper i nye og eksisterende boliger, og i fritidsboliger.
NB! Du får ikke Enova-støtte til boliger som primært leies ut.

Så mye kan du få i støtte

 • Luft-til-vann varmepumper: 5 000 kr
 • Væske-til-vann-varmepumper: 10 000 kr
 • Avtrekksvarmepumpe (ventilasjonsvarmepumpe): 5 000 kr
 • Akkumulatortank (tilkoblet varmeanlegg for romoppvarming): 5 000 kr
 • Omlegging til vannbåren varme: 10 000 kr

Forutsetningen for å få støtte er at varmepumpene forsyner boligen din med vannbåren oppvarming. Vi i Norsk Varmepumpeforening anbefaler alle å installere energimåler samtidig med varmepumpen. Slik kan du følge med på hvor godt varmepumpen fungerer.

Egen støtte til å fjerne fossil oppvarming

Fossil fyringsolje blir forbudt i 2020. Hvis du bytter ut oljekjel eller oljekamin med en fornybar energikilde som varmepumpe, får du støtte til å fjerne oljefyr og oljetank eller oljekamin og tank. Dette kommer i tillegg til støtten for varmepumpeanlegget.

 • For eksisterende boliger med oljefyr kan du få 10 000 kr til å fjerne oljefyr og oljetank
 • Har du olje- eller parafinkamin i dag, kan du få 3 000 kr i støtte til å fjerne kamin og tank

Disse støttebeløpene forsvinner i 2020. Når forbudet er på plass i januar 2020 vil det ikke lenger være noen pengestøtte å hente til å fjerne fossil oppvarming.

Slik går du frem

Når varmepumpeinstallasjonen og eventuelle andre tiltak er gjennomført og betalt, kan du registrere totalkostnadene dine. Du må ha alle fakturaer eller kvitteringer for å gjøre det, og de må dokumentere:

 • Hvilken varmepumpemodell du har valgt
 • At energimåler er installert hvis den ikke er integrert i selve varmepumpen
 • Kostnader til å fjerne oljekjel og oljetank

Disse kostnadene registrerer du på Enovas nettsider.

Kombiner flere tiltak

Du kan også kombinere flere tiltak slik at du får høyere støtte. Et eksempel på hvor mye du kan få i tilskudd:

 • Væske-til-vann-varmepumpe: opp til kr 20 000
 • Utfasing av oljekjel og tank: 10 000 kr
 • Sum tilskud = 30 000 kr

All informasjon du trenger for å få støtte fra Enova til boliger finner du her: Enovatilskuddet (ekstern lenke)

Enova har egen støtteordning for borettslag og sameier som du finner her: Støtte til borettslag eller sameier (ekstern lenke)

Slik får du utbetalt tilskudd

Sist oppdatert 08.08.2019.