Tilskudd fra Enova

Tilskudd fra Enova

De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova. Registrerer du kvitteringene på Enovas nettsider, får du pengene tilbake i løpet av tre uker.

Støtteordningen for utvalgte typer varmepumper er rettighetsbasert. Det betyr at du slipper å søke før du kjøper. Du kan få støtte til varmepumper både i nye og eksisterende boliger. Installerer du i tillegg energimåler, får du 10 000 kr ekstra i støtte. Maksimalt støttebeløp for:

  • Luft-til-vann varmepumper: inntil 10 000 kr, 20 000 kr med energimåler
  • Væske-til-vann-varmepumper: inntil 20 000 kr, 30 000 kr med energimåler
  • Avtrekksvarmepumpe (ventilasjonsvarmepumpe): inntil 10 000 kr, 20 000 kr med energimåler

Forutsetningen for å få støtte er at varmepumpene forsyner boligen din med vannbåren oppvarming. Vi i Norsk Varmepumpeforening anbefaler alle å installere energimåler samtidig med varmepumpen. Slik kan du følge med på hvor godt varmepumpen fungerer.

Støtte hvis du fjerner fossil oppvarming

For eksisterende boliger med oljefyr kan du få 20 000 kr til å fjerne oljefyr og oljetank, hvis du samtidig installerer en fornybar energikilde som varmepumpe. Dette kommer i tillegg til støtten du får for luft-til-vann- eller væske-til-vann-varmepumpe.

Har du olje- eller parafinkamin i dag, kan du få 6000 kr i støtte til å fjerne kamin og tank – hvis du samtidig installerer en fornybar energikilde som luft-til-luft-varmepumpe, vedovn eller pettetskamin.

Slik går du frem

Når varmepumpeinstallasjonen og eventuelle andre tiltak er gjennomført og betalt, kan du registrere totalkostnadene dine. Du må ha alle fakturaer eller kvitteringer for å gjøre det, og de må dokumentere:

  • Hvilken varmepumpemodell du har valgt
  • At energimåler er installert hvis den ikke er integrert i selve varmepumpen
  • Kostnader til å fjerne oljekjel og oljetank

Disse kostnadene registrerer du på Enovas nettsider. Ikke vent for lenge - den siste fakturaen for installasjonen kan ikke være eldre enn fire måneder.

Kombiner flere tiltak

Du kan også kombinere flere tiltak slik at du får høyere støtte. Et eksempel på hvor mye du kan få i tilskudd:

Oversikt over Enovatilskuddet

Støtten tar slutt i 2020

Enova har tidligere gitt 10 000 kroner ekstra i støtte til de som fjerner oljefyr og tank samtidig som de installerer en Enova-støttet varmeløsning. Fra 16. oktober 2017 dobles denne støtten til 20 000 kroner ut hele 2018. I 2019 senkes støtten tilbake til 10 000 kroner, og når forbudet er på plass i januar 2020 vil det ikke lenger være noen pengestøtte å hente til oljeutfasing.

All informasjon du trenger for å få støtte fra Enova til boliger finner du her: Enovatilskuddet (ekstern lenke)

Enova har egen støtteordning for borettslag og sameier som du finner her: Støtte til borettslag eller sameier (ekstern lenke)

Slik får du utbetalt tilskudd

Sist oppdatert 23.11.2017.