Nilan ventilasjonsvarmepumper

Nilan leverer inneklimaløsninger som kombinerer ventilasjon med varmepumper som leverer varmt tappevann.

Kompaktløsningene fra Nilan har en type ventilasjonsvarmepumpe som kalles avkast-varmepumper: De gjenvinner varmen som er igjen etter at brukt luft i en bolig har gått gjennom ventilasjons-varmegjenvinneren i ventilasjonsanlegget.  

Varmen brukes til å produsere varmt tappevann. Den kan også brukes til å varme opp lufta i boligen. Om sommeren kan varmepumpen brukes til å svale friskluft inn til boligen. Nilan har også løsninger for boliger med avtrekksventilasjon; med en avtrekksvarmepumpe som sørger for å gjenvinne varme fra brukt luft og bruke den til å varme opp tappevann.

Importør Nilan Norge AS kan du lese mer om hos Norsk Varmepumpeforening (ekstern lenke)
Her finner du mer om Nilan ventilasjonsvarmepumper (ekstern lenke)

 

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: