Varmepumper og lønnsomhet

En varmepumpe er en langsiktig investering som reduserer husets oppvarmingskostnader og øker verdien på boligen.

Lønnsomhet

En god investering

For noen typer varmepumper kan investeringskostnadene være relativt høye. Men en varmepumpe vil likevel lønne seg siden den gir lavere energikostnader. Med varmepumper kan du redusere ditt energibehov med 40 til 80 prosent i forhold til et oppvarmingssystem som er basert på elektrisitet, bioenergi eller fjernvarme. Med de prisene vi har på ulike energikilder i Norge er varmepumper ofte den mest lønnsomme løsningen du som boligeier kan investere i.

Luft-til-luft-varmepumpe

Luft-til-luft-varmepumper er godt egnet til alle typer boliger som ikke har vannbåren varme. Dette er en type med relativt lav investeringskostnad som normalt er nedbetalt på 3 til 6 år. Med en forventet levetid på 12 til15 år er dette en av de gunstige investeringerne du som boligeier kan gjøre. Dette er også en av grunnene til at det er solgt over en million av denne varmepumpetypen i Norge.

Væske-til-vann-varmepumpe

Væske-til-vann-varmepumper er et smart alternativ for deg som skal bygge ny bolig eller har et vannbårent system i dag. Varmepumpen kan dekke behovet for energi til både oppvarming av boligen og varmtvann hele året. Dersom du har et årlig energiforbruk på over 30 000 kWh og stort forbruk av varmtvann, vil det over tid lønne seg å investere i en væske-til-vann-varmepumpe.

En væske-til-vann-varmepumpe har en forventet levetid på 20 år. Investeringen er ofte nedbetalt i løpet av 8 til 12 år, men dette vil variere ut ifra boligens størrelse og tilstand. Etter det får du netto besparelse som tilsier at du kan spare flere tusen kroner i året. 

Bergvarmepumpe er den dyreste løsningen på grunn av kostnader forbundet med energibrønn (borehull,) men gir deg til gjengjeld den største energibesparelsen. Jo større hus, jo større besparelser - år etter år.

Luft-til-vann-varmepumpe

Luft-til-vann-varmepumper er også egnet til boliger som har eller skal ha et vannbårent system. Om energibehovet er lavt kan dette være den mest lønnsomme varmepumpetypen. Luft som varmekilde kan da være et godt alternativ hvis du ikke kan eller vil bore etter jordvarme, ikke bor på en innsjø eller ikke har nok land til å utnytte geotermisk energi. Denne varmepumpetypen har ikke like god energi- og effektdekning som en væske-til-vann-varmepumpe, men velges ofte siden den har en lavere investeringskostnad.

Luft-til-vann-varmepumper har en forventet levetid på 12 til 15 år. Investeringen er ofte nedbetalt i løpet av 6 til 10 år, men dette vil variere ut ifra boligens størrelse og tilstand. Etter det får du netto besparelse som tilsier at du kan spare flere tusen kroner i året.

Ventilasjons- og avtrekksvarmepumpe

Slike varmepumper er svært utbredt i Sverige, og mer og mer vanlig i Norge. Lønnsomhet og nedbetalingstid avhenger av investeringskostnadene, ut fra type varmepumpe og hvorvidt det er et nytt anlegg i et nybygg eller en rehabilitering. Her må du finne en god forhandler som kan hjelpe deg med å beregne lønnsomhet for din bolig.

Sol og varmepumpe

Energibesparelsen og lønnsomheten er i vesentlig grad knyttet til korrekt dimensjonering, installasjon og bruk av varmepumpesystemet. Solfangeranlegg for varmtvann vil ligge på ca. 30 000 kroner og oppover, avhengig av dimensjonering, utforming og drift av anlegget. Kostnaden for et kombinert solfangeranlegg for varmtvann og romoppvarming vil variere ut fra størrelse på anlegg og lokale markedsforhold. Typisk kostnad vil ligge på ca. 50 000 kroner og oppover. Det finnes flere leverandører av sol og varmepumper som kan hjelpe deg med å beregne lønnsomhet for din bolig.

Tappevannsvarmepumpe

Dette er en av de raskest voksende varmepumpetypene i det europeiske markedet, der energikostnadene er større enn i Norge. En tappevannsvarmepumpe koster normalt mellom 20 000 og 40 000 kroner inkludert montering. Leverandører av denne varmepumpetypen kan hjelpe deg med å beregne lønnsomhet for din bolig i forhold til en vanlig elektrisk varmtvannsbereder.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: