Få ned strømforbruket med varmepumpe
Det å installere luft-til-luft-varmepumpe krever ingen store inngrep i boligen din, så det er et ganske enkelt tiltak.

Få ned strømforbruket med varmepumpe

Har høye strømpriser gjort deg bekymret for strømforbruket? Med en varmepumpe er det enkelt å spare energi og likevel ha god komfort i boligen din.

Strømprisene har økt betydelig det siste året. Ifølge SSB økte prisen på strøm inkludert nettleie 38 % fra september 2017 til september 2018.

Mange boliger i Norge varmes opp med strøm. For slike boliger går det suverent mest strøm til oppvarming, selv om årlig strømforbruk kan variere mye fra bolig til bolig. Det avhenger av tilstanden på boligen, størrelse, hvor den ligger og hvordan den brukes.

Mye å spare med varmepumpe

Ønsker du å få ned strømforbruket, har du derfor mest å hente på å gjøre noe med oppvarmingen.

  • Du kan få ned varmebehovet ved å etterisolere eller skifte til bedre vinduer.
  • Du kan senke innetemperaturen. For hver grad du senker temperaturen, kan du forvente å spare 5 % på oppvarmingskostnadene, ifølge Enova. Det utgjør noen hundrelapper årlig for en vanlig enebolig, men gir dårligere komfort.
  • Du kan installere luft-til-luft-varmepumpe. En vanlig enebolig vil spare ca 4800 kr årlig med varmepumpe, også ifølge Enova.

En luft-luft-varmepumpe koster normalt mellom 15 000 kr og 30 000 kr. Normalt tar det bare tre til seks år før du har spart inn det varmepumpen koster. 15 år er vanlig levetid for en luft-til-luft-varmepumpe som er korrekt installert og får nødvendig vedlikehold. På den tiden vil den spare 72 000 kr med energipris på 1 kr/kWh.

Energibruk i boliger

Energibruk i boligerOppvarming, varmtvann og belysning er de største utgiftspostene i en gjennomsnittlig bolig med elektrisk oppvarming, ifølge tall fra Enova. (Årlig energibruk i kWh for en bolig på 120 m2 med en familie på fire. Totalt strømforbruk 25 000 kWh årlig).

Et enkelt tiltak

Det å installere luft-til-luft-varmepumpe krever ingen store inngrep i boligen din, så det er et ganske enkelt tiltak.

Varmepumpen må monteres riktig for at du skal få en optimal og energieffektiv løsning med høy komfort. Og du må bruke en kompetent fagperson til å gjøre jobben.

Alle som installerer luft-til-luft-varmepumper skal F-gass-sertifikat. Velger du en seriøs forhandler godkjent av Varmepumpeforeningen, kan du være trygg på at dette er i orden.

Her finner du en landsdekkende oversikt over seriøse forhandlere.

Sist oppdatert 31.01.2019.