Vedfyring er i praksis aldri mer lønnsomt enn varmepumpe

Så lenge du må kjøpe ved, vil realistisk pris for vedfyring alltid være høyere enn for oppvarming med varmepumpe. På ekstra kalde dager er det uansett fint å ha begge deler.

Varmepumpe vs vedfyring: Må du kjøpe ved, skal det mye til for at vedfyring er mer lønnsomt enn luft-til-luft-varmepumpe.

Er vedfyring eller varmepumpe mest lønnsomt? Siden varmepumper bruker strøm, har høye priser fått flere til å lure på hva som faktisk lønner seg. Et regnestykke fra Enova Svarer levner liten tvil om fasiten.

– Kiloprisen for ved må være ekstra lav for å konkurrere med kilowatt-timepris for varme via luft-til-luft-varmepumpe, sier energirådgiver Trond Paasche til Aftenposten.

Mange ting påvirker hva som er mest lønnsomt av vedfyring og varmepumpe: Prisen på strøm, prisen på ved, brennverdien på veden, hvor effektiv ovn den brennes i og hvor effektiv varmepumpen er.

Skal vedfyring lønne seg, må veden være veldig billig

Paasche har regnet ut kostnaden per kilowatt-time (kWt) oppvarming når gjennomsnittsprisen for strøm er 250 øre/kWt, fratrukket strømstøtte.

– Da koster det 62,5 øre/kWt å varme et rom med varmepumpe. Til sammenligning må en vedsekk på 40 liter og 15 kilo koste 32,50 kroner for å oppnå lik pris for oppvarming, opplyser han til Aftenposten.

Regnestykket hans har tatt utgangspunkt i at:

  • vedovnen er ny og rentbrennende og utnytter 80 prosent av brennverdien
  • veden har brutto brennverdi på 4,3 kWt/kg
  • varmepumpa leverer fire ganger så mye varme som hva den bruker av strøm i løpet av et år. Det tilsvarer 75% «rabatt» på strømprisen.

– Vedfyring vil aldri lønne seg

Konklusjonen til Harald Jacobsen, kommunikasjons- og bærekraftsjef i Den norske stats kommunalbank (KBN), er enda mer kategorisk:

– Om du har varmepumpe, vil det aldri lønne seg å fyre med ved. Men vedfyring kan være et godt supplement til varmepumpe på de kaldeste vinterdagene, sier han til Teknisk Ukeblad.

Konklusjonen har han tatt ut fra detaljerte regnestykker av hva som lønner seg for familiens bolig, som har både vedovn og varmepumpe.

Forutsetningene hans er omtrent som i Enovas regneeksempel, men med litt mer konservative tall. Blant annet antar han at varmepumpa i løpet av året gir 3,5 ganger mer varme enn hva den bruker av strøm. 

Varmepumper er veldig lønnsomt også uten strømstøtte

Jacobsen opplyser til Teknisk Ukeblad at han selv fikk kjøpt 15 kg sekker med bjørkeved rimelig; til 90 kr per sekk. Det tilsvarer 1,96 kr/kWt i oppvarmingskostnader med denne veden.

For at det skal lønne seg å fyre med denne veden i stedet for å bruke varmepumpa, må strømprisen han betaler – inkludert avgifter, uten strømstøtte – være høyere enn 6,90 kr/kWt.

– Dette viser at varmepumper er veldig lønnsomt sammenlignet med vedfyring selv uten strømstøtte, poengterer informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening.

Vedfyring vs varmepumpe? På skikkelig kalde dager handler det ikke om varmepumpe eller ved: Det er både smart og koselig å kombinere varmepumpe med vedfyring. 

Vedfyring og varmepumpe er en fin kombinasjon

Skal du slå av varmepumpe ved vedfyring? Svaret er et klart nei. Varmepumpeforeningen anbefaler for vedfyring som supplement til varmepumper.

– På skikkelig kalde dager er luft-til-luft-varmepumper litt mindre effektive, og da er det fint med vedfyring i tillegg. Varmepumpa kan spre denne varmen effektivt, så dette er en super kombinasjon, understreker Gulbrandsen. 

Men NB! Da må ikke varmepumpa stå i "auto"-funksjon, for da risikerer du at den begynner å kjøle når du har fått god fart på vedfyringen. Les mer om dette i Tips til bruk på kalde dager

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: