Luft-til-vann-varmepumpe med tak over
Både i nye boliger og i boliger som har et vannbårent varmesystem kan du få montert en luft-til-vann-varmepumpe.

Luft-til-vann-varmepumpe kort forklart

En luft-til-vann-varmepumpe henter gratis varme fra uteluft og leverer til varmtvann og romvarme. Dette kan kutte fyringskostnadene i en bolig med opptil 70 % og samtidig gi høy komfort.

Varmen hentes via en utedel og sendes til en innedel, som gjerne plasseres på vaskerom, bad eller i teknisk rom. Innedelen fordeler varmen i boligen via et vannbårent varmesystem med radiatorer, gulvvarme, viftekonvektorer eller en blanding av dette. 

Siden varmen hentes fra utelufta, får du lite varme på de aller kaldeste vinterdagene. Selv om mange modeller virker helt ned til -25 °C, trenger du alltid en ekstra varmekilde i tillegg. Elektrisk tilleggsvarme er normalt innebygget i varmepumpen. Har du vedovn eller peis, er det et gunstig supplement.  

Pris og levetid

Du må vanligvis regne med å betale 120 000 kr eller mer for en ferdig installert luft-til-vann-varmepumpe. Prisen avhenger blant annet av hvor stor boligen er, hvor godt isolert den er og hvilken varmepumpemodell du velger. 

Luft-til-vann-varmepumpe er billigere enn bergvarmepumper fordi du slipper å bore energibrønn, men til gjengjeld sparer du mindre energi på de aller kaldeste dagene. 

Du kan forvente at en luft-til-vann-varmepumpe varer 12 til 15 år, forutsatt at den blir riktig installert, og at du sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden.

Energisparing

I løpet av året vil en luft-til-vann-varmepumpe normalt levere 2,5 til 3,5 ganger mer varme enn hva den bruker i strøm. Det tilsvarer 60 til 70 % spart energi sammenlignet med tradisjonell elektrisk oppvarming. 

Mange faktorer påvirker hvor gunstig det er å velge luft-til-vann-varmepumpe: 

  • Klimaet der du bor, både temperatur og luftfuktighet
  • Varmebehov i boligen 
  • Type varmeanlegg (radiator, gulvvarme eller viftekonvektor). Det påvirker hvor høy temperaturer varmepumpen må levere for å gi ønsket komfort.

Støy

Innedelen til en luft-til-vann-varmepumpe gir lite sjenerende lyd. Utedelen lager litt lyd, men med riktig plassering er det vanligvis ikke noe problem. Du bør for eksempel unngå å plassere utedelen nær soveromsvinduer eller inntil naboens bolig. 

Når kan du velge en luft-til-vann-varmepumpe?

Både i nye boliger og i boliger som har et vannbårent varmesystem kan du få montert en luft-til-vann-varmepumpe. 

  • Nye boliger med gulvvarme er drømmepartnere for luft-til-vann-varmepumper. Da yter de maksimalt fordi lave temperaturer fra varmepumpen er nok til å gi god komfort. 
  • Har du vannbåren gulvvarme og elektrokjel, er det vanligvis ukomplisert å erstatte elektrokjelen med varmepumpe. 
  • Har du radiatorer og elektrokjel eller oljekjel, kan du fortsatt installere luft-til-vann-varmepumpe. Men det kan hende du må forbedre det vannbårne anlegget litt, for eksempel ved å sette inn viftekonvektor i store oppholdsrom.
  • Skal du skifte gulv i boligen din, kan det være smart å legge vannbåren gulvvarme samtidig. Da får du høy komfort, og samtidig optimale forhold for en luft-til-vann-varmepumpe. 

Sist oppdatert 21.10.2020.