Grunnvannsvarmepumpe

En grunnvannsvarmepumpe må ha tilgang på mye og nokså rent grunnvann, og trenger to brønner for å utnytte varmen i grunnvannet.

Temperaturen i grunnvann varierer for forskjellige steder i landet, men ligger vanligvis mellom 3 og 7 °C over året. For å utnytte energien i grunnvann, trenger du to brønner: En for å pumpe vann opp til varmepumpen, og en annen hvor det avkjølte vannet sendes ned igjen. Ellers risikerer du at det avkjølte vannet kommer tilbake til varmepumpen. Grunnvannsbrønner er vanligvis 10 til 40 m dype, med diameter på ca. 15 til 20 cm.

Kvaliteten på grunnvannet er viktig

Varmen overføres fra grunnvannet i selve varmepumpen, og derfor trenger ikke anlegget slanger med frostsikker væske. Men det må ha tilgang på nok grunnvann uten mye metallforbindelser og forurensning. Hvis varmepumpen trenger store vannmengder, må du få en fagperson til å vurdere geotekniske forhold for å unngå setningsskader. Hensyn til grunnvannet gjør at grunnvannsbrønner ikke bør tillates over alt.

Du kan spare opptil 70 % på energiregningen

Ved å installere et anlegg med grunnvannsvarmepumpe kan du spare opptil ca. 70 % av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann, sammenlignet med alternative energikilder. Levetiden for en grunnvannsvarmepumpe er rundt 15 til 20 år - forutsatt at den blir korrekt installert og at du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden.

Fordeler med grunnvannsvarmepumpe

  • Et stabilt system med gode muligheter for innsparing
  • Tar liten plass utendørs
  • Høy driftssikkerhet og lang levetid

Ulemper med grunnvannsvarmepumpe

  • Relativt høye investeringskostnader
  • Krever adkomst med boreutstyr
  • Krever jevnlig tilsyn og vedlikehold, avhengig av vannkvalitet

Les mer utfyllende om væske-til-vann-varmepumper

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: