Jordvarmepumpe

En jordvarmepumpe egner seg godt for en bolig som har tilgang på store utearealer.

Jordvarmepumper utnytter lagret solenergi fra jord eller myr ved at en 150 til 400 meter lang slange graves ned i jorda. Ca. 1 meter under overflaten er temperaturen stabil på rundt 4 °C, noe som er gunstig for å utnytte energien året rundt. En jordvarmepumpe krever et relativt stort område for nedgraving av rør. For å dekke energibehovet til en normal enebolig kreves 200 til 400 meter slange og 200 til 600 m2 areal. Fuktig jord gir større energimengde enn tørr jord.

Ved å installere jordvarmepumpe kan du, avhengig av varmekilden du skifter ut, spare fra 60 til 75 prosent av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann. En jordvarmepumpe har en levetid på rundt 20 år forutsatt at den blir korrekt installert og får utført nødvendig vedlikehold gjennom levetiden.

Fordeler

  • De egner seg godt for gårdsbruk og hytter som ofte har store tilgjengelige arealer for legging av rørslynge
  • Kan være aktuelt for nye boliger med lavt energibehov
  • Ofte lavere investeringskostnad enn bergvarme
  • Dersom en tomt likevel skal fylles eller graves opp, kan man få lagt rørslyngen uten de store kostnadene

Ulemper

  • Planteveksten om våren kan bli noe forsinket
  • Krever et relativt stort område for nedgraving av rør dersom energibehovet er stort
  • Viktig med riktig dimensjonering av rørslyngen, for ved underdimensjonering kan jorda fryse – noe som fører til lavere temperatur og i verste fall permafrost i bakken
  • Gjentatt frysing og tining av jorda vil kunne gi luftlommer mellom jorda og rørslyngen som kan føre til redusert varmeytelse

Les mer utfyllende om væske-til-vann-varmepumper

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: