Sjøvannsvarmepumpe

Sjøvannsvarmepumpe kan være et godt alternativ for boliger langs kysten eller ved større innsjøer.

Varmen fra sjøvannsvarmepumper avgis til varmt tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Disse varmepumpene kalles også væske-til-vann-varmepumper. En sjøvannsvarmepumpe henter varme fra sjøvann ved hjelp av slanger som senkes ned i sjøen. I store deler av Norge har vi god tilgang på sjøvann som varmekilde. På en viss dybde holder vannet jevn temperatur året rundt – ved 25 meters dyp varierer temperaturen mellom ca. 3 og 14 C.

Maks 100 m unna vannet

Kollektorslangen som senkes i sjøen, graves så langt ned i sjøbunnen at den ikke blir ødelagt av eventuell nedising eller ankring. I denne slangen pumpes en frostsikker væske rundt. Den kan overføre energi til varmepumpen på to måter:
•    Direkte opp og gjennom varmepumpens fordamper. Da får vi ikke noe varmetap i en ekstra varmeveksler, men til gjengjeld krever det en del rengjøring og vedlikehold. Derfor er dette mest vanlig for store varmepumpeanlegg.
•    Indirekte til varmepumpen via en varmeveksler. Dette er mest vanlig for mindre anlegg som boligvarmepumper.

Ferskvann kan også brukes som varmekilde. Elvevann er derimot mer problematisk fordi slangene er utsatt for nedising og sterke krefter i forbindelse med flom. Boligen bør ikke ligge mer enn 100 m fra vannet. Ligger den lengre unna, blir anlegget dyrere og varmetapet fram til varmepumpen øker.

Du kan spare opptil 80 % på energiregningen

Ved å installere et anlegg med sjøvannvarmepumpe kan du spare over 60 til 80 prosent av boligens energiforbruk til oppvarming og varmt tappevann, sammenlignet med alternative energikilder. En sjøvannspumpe har en levetid på rundt 20 år - forutsatt at den blir korrekt installert, og at du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom hele levetiden.

Fordeler

  • Når forholdene ligger til rette for det, kan dette være en rimeligere løsning enn både jord- og bergvarmepumpe

Ulemper

  • Eventuell groing og frysing på kollektorslangen i sjøen vil redusere varmepumpens varmeytelse
  • Kollektorslanger kan ikke legges nær ankringsplasser
  • Det bør normalt ikke være mer enn 100 meter fra boligen til vannkilden
  • Hvis det skulle skje noe med kollektorslangen, er det dyrt å sende ned dykkere

Les mer utfyllende om væske-til-vann-varmepumper

Sist oppdatert 03.11.2020.