Service på en luft-til-luft-varmepumpe

Hva bør du forvente når du bestiller service på luft-til-luft-varmepumpen din? Her finner du en liste over typiske punkter som kan inngå i en varmepumpeservice.

Service på en luft-til-luft-varmepumpe

En varmepumpeservice på luft-til-luft-varmepumper koster normalt mellom 1900 og 2500 kroner. Kort sagt bør en service sørge for:

 • at varmepumpen fungerer som den skal ved hjelp av ettersyn og funksjonstesting, og
 • å rengjøre innedel og utedel skikkelig.

Vårt råd er å følge leverandørens anbefalte serviceintervaller eller be om råd fra installatøren. De fleste produsentene anbefaler at du rengjør filter minst hver fjerde uke. Er du flink med jevnlig vedlikehold, vil du kunne ha lengre intervall mellom service på varmepumpen.

Varmepumpeforeningen har laget sjekkpunkter for denne typen service. Listen er ikke utfyllende, og kan variere mellom ulike merker. I utgangspunktet kan du forvente at den som gjennomfører servicen bør:

1. Rengjøring

 • Rengjøre innedel, rense register (varmeveksler), rense finfilter og eventuelt bytte mikrofilter/kullfilter.
 • Rengjøre utedel og rense register (varmeveksler).

2. Teste funksjon og ytelse

 • Teste ytelsen og måle avgitt effekt fra varmepumpen.
 • Kontrollmåle spenning, strøm og jord.
 • Bytte batterier i fjernkontrollen. Kontrollere alle funksjoner.
 • Kontrollere festing av alle kabler mellom inne- og utedel samt tilførsel.
 • Kontrollere kondensvannslangen.
 • Sjekke isolering, spesielt limskjøter og lignende.
 • Gjøre lekkasjekontroll av anlegget og kontrollere at det er tilstrekkelig med arbeidsmedium på anlegget.
 • Ta en visuell sjekk av varmepumpeanlegget
 • Lese av eventuelle feilkoder
 • Dokumentere status og oppsummere for deg som har bestilt service – dette bør gjøres skriftlig slik at du har dokumentasjon i etterkant.

Service på en gulvmodell

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: