Service på en luft-til-luft-varmepumpe

Service på en luft-til-luft-varmepumpe

Varmepumpeforeningen har laget en liste over punkter som typisk kan inngå i en varmepumpeservice. Listen er ikke utfyllende, og kan variere mellom ulike merker:

En varmepumpeservice på luft-til-luft-varmepumper koster mellom 1900 og 2500 kroner. Varmepumpeforeningen har laget en liste over sjekkpunkter ved en slik service.

 • Rengjøring av innedel, rensing av register (varmeveksler). Rensing av finfilter og evt. bytte av mikro/kullfilter.
 • Rengjøring av utedel og rensing av register (varmeveksler).
 • Teste ytelsen, måle avgitt effekt fra varmepumpen.
 • Kontrollmåling av spenning, strøm og jord.
 • Bytte batterier i fjernkontrollen. Kontroll av alle funksjoner.
 • Kontrollere festing av alle kabler mellom inne- og utedel samt tilførsel.
 • Kontrollere kondensvannslangen.
 • Sjekk av isolering spesielt limskjøter og lignende.
 • Lekkasjekontroll av anlegget og kontroll av at det er tilstrekkelig med arbeidsmedium på anlegget.
 • Visuell sjekk av varmepumpeanlegget
 • Lese av feilkoder

 

Sist oppdatert 17.09.2019.