Forbud mot oljefyr med fossil olje
Nå er det forbudt å bruke fossil fyringsolje.

Forbud mot oljefyr med fossil olje

Fra 2020 ble det forbudt å bruke fossil olje i oljefyr eller kamin i boliger, og i hytter med innlagt strøm. Har du oljefyr, må du bytte energikilde.

Myndighetene anslår at det finnes om lag 60 000 oljefyrer rundt om i norske boliger. Forbudet mot oljefyring med fossilt brensel gjelder både romoppvarming og varmtvann, men merk at selve oljefyren ikke blir forbudt. Forbudet mot fossil fyringsolje og parafin gjelder også boligblokker og næringsbygg.

Få støtte til å bytte

Har du en oljefyr i din bolig, må du gå over til en annen energikilde. Det samme gjelder hvis du har oljefyr på hytte/fritidsbolig som har innlagt strøm. Forbudet gjelder også olje- og parafinkaminer.

Enova har tidligere gitt støtte til å fjerne oljefyr og oljetank, men den støtten forsvant fra 2020. Du kan fortsatt få støtte til væske-til-vann-varmepumper.

Noen få unntak

Fritidsboliger, hytter og fyrstasjoner som ikke er koblet til strømnettet, slipper unna forbudet. Og myndighetene åpner for at NVE kan tillate fossil fyringsolje til oppvarming hvis strømnettet i et område ikke har nok kapasitet. Fossil fyringsolje kan brukes som reserve i enkelte situasjoner, men du trenger uansett en annen energikilde som hovedoppvarming.

 

Sist oppdatert 28.10.2021.