Forbud mot oljefyr med fossil olje

Fra 2020 ble det forbudt å bruke fossil olje i oljefyr eller kamin i boliger, og i hytter med innlagt strøm. Har du fortsatt oljefyr, må du bytte energikilde.

Forbud mot oljefyr med fossil olje
Fra 1. januar 2020 har det vært forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming.

Forbudet mot oljefyring med fossilt brensel gjelder både romoppvarming og varmtvann, men merk at selve oljefyren ikke blir forbudt. Forbudet mot fossil fyringsolje og parafin gjelder også boligblokker og næringsbygg.

Bytt til varmepumpe

Har du fortsatt en oljefyr i din bolig, må du gå over til en annen energikilde. Det samme gjelder hvis du har oljefyr på hytte/fritidsbolig som har innlagt strøm. Forbudet gjelder også olje- og parafinkaminer. Enova har tidligere gitt støtte til å fjerne oljefyr og oljetank, men den støtten forsvant fra 2020. Du kan fortsatt få noe støtte til væske-til-vann-varmepumper.

Noen få unntak

Fritidsboliger, hytter og fyrstasjoner som ikke er koblet til strømnettet, slipper unna forbudet. Og myndighetene åpner for at NVE kan tillate fossil fyringsolje til oppvarming hvis strømnettet i et område ikke har nok kapasitet. Fossil fyringsolje kan brukes som reserve i enkelte situasjoner, men du trenger uansett en annen energikilde som hovedoppvarming.

 

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: