R32 i varmepumper

De fleste nye boligvarmepumper leveres med R32-gass til å drive prosessen. R32 har bedre miljøprofil enn flere vanlige alternativer.

R32 i varmepumper
Mange produsenter av varmepumper for boliger har gått over til å bruke R32.

Alle varmepumper har et lukket rørsystem med en gass som kalles arbeidsmedium eller kuldemedium. Denne gassen veksler mellom å være gass og væske, og den tar opp eller gir fra seg varme når den skifter form.

Gasser med hydrofluorkarboner (f-gass) har lenge vært vanlig i varmepumper. De fungerer effektivt, men kan skade miljøet dersom de slipper ut i atmosfæren. Derfor skal bruken av slike gasser reduseres.

R32 er også en f-gass, men er mindre miljøskadelig dersom den slipper ut. Globalt oppvarmingspotensial er omtrent en tredjedel så stort som det vanligste alternativet i boligvarmepumper (R410A).

En riktig montert og vedlikeholdt varmepumpe er tett, og lekker ikke gass til omgivelsene. Myndighetene stiller derfor strenge krav til kompetanse hos alle som skal montere varmepumper. Installatører må ha f-gass-sertifikat, og det skal fornyes etter fem år.

Sist oppdatert 07-02-2023.

Annonsører: