Vannbåren gulvvarme

Vannbåren gulvvarme er oppvarming med varmt vann som sirkulerer i rør i gulvet. Det gir høy komfort, og passer perfekt til varmepumper.

Sløyfer for gulvvarme legges på kjøkkengulv.
Vannbåren gulvvarme i rør som skal støpes inn.

Vannet kan varmes opp av ulike energikilder, som luft-til-vann- eller bergvarmepumper, biokjel, solfanger eller elektrokjel. Varmen i vannet leveres så til ulike rom i en bolig via gulvvarmerør. De kan støpes ned i gulvet, eller legges i spesielle gulvplater med spor som øverst på bildet over. Parkett, fliser eller gulvbelegg legges over gulvvarmerørene. 

Høy komfort

Temperaturen i et vannbårent gulvvarmeanlegg kan du styre med romtermostater eller med et sentralt styringssystem. Vannbåren varme gir høy komfort, og med vannbåren varme kan du varme opp alle rom i boligen din med én varmekilde. 

Passer perfekt til varmepumpe

Vannbåren gulvvarme passer ekstra godt sammen med luft-til-vann- eller bergvarmepumper. Fordi gulvvarmerørene dekker store flater, kan temperaturen være lav. Da er varmepumpene enda mer effektive, og du sparer enda mer enn med radiatorer. 

Tett

Vannbåren gulvvarme består av lukkede rørsløyfer med lavt vanntrykk. Når vannet har gått gjennom gulvvarmerørene, har det blitt kaldere. Da sirkuleres vannet tilbake til varmepumpen og varmes opp på nytt. Et riktig montert vannbårent varmeanlegg er tett, og risiko for lekkasjer er minimal. 

Sist oppdatert 21-06-2023.

Annonsører: